Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας. Αναστολή επίσχεση εργαστηριακών ιατρών από 28-7-2014

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΌλοι οι φορείς που εκπροσωπούν Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα, Ιατρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια, και Κλινικο – Εργαστηριακούς ιατρούς, με τη στήριξη του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κατέφυγαν προ 2.5 μηνών (12-5-2014), στην έσχατη λύση της επίσχεσης παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ, απόφαση – «μονόδρομο» μετά την αδιαλλαξία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, παρά την συνεισφορά τους σε μακρόχρονο διάλογο για να μην στερηθεί ο ασφαλισμένος πολίτης τις διαγνωστικές εξετάσεις που έχει ανάγκη.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας και οι εκπρόσωποι των Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ζητήσαμε και ζητούμε:

1. Αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ 2014 για τις Διαγνωστικές εξετάσεις στο επίπεδο του ΜΟ του ΟΟΣΑ (€570 εκ)

2. Κάθε παραπεμπτικό το οποίο θα εκτελείται να αμείβεται με το ισχύον σήμερα κρατικό τιμολόγιο και κάθε εξέταση που δεν καλύπτεται από τον προϋπολογισμό, θα εκτελείται μόνο στις Δημόσιες Δομές.

3. Εφαρμογή Κατευθυντήριων Οδηγιών Συνταγογράφησης, μέσω Διαγνωστικών Πρωτοκόλλων και ηλεκτρονική παρακολούθηση για την αποφυγή προκλητής ζήτησης.

4. Άμεση εξόφληση των οφειλομένων.

Υπήρξε αναστολή της κινητοποίησης μετά την συμφωνία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, που μεταξύ άλλων προέβλεπε: « Κάθε παραπεμπτικό που θα παράγεται και εκτελείται από τον πάροχο θα εξοφλείται μέσα από τη διαχείριση του κλειστού προϋπολογισμού ανά 12τημόριο. Μετά την παρέλευση του πρώτου 20ήμερου του μήνα ο πάροχος, εάν έχει εξαντλήσει το 80% του προϋπολογισμού του, μέχρι το 100%, μπαίνει στη ζώνη του Rebate και μετά, εάν επιθυμεί, θα μπαίνει δυνητικά στη ζώνη του clawback. Ο πάροχος έχει την επιλογή, μετά την εξάντληση του 100% του πλαφόν του, να παραπέμπει τον ασθενή στις δημόσιες δομές για την εξυπηρέτησή του ή σε άλλους παρόχους ή θα προτείνει την εξυπηρέτηση από τον ίδιο τον επόμενο μήνα. Εάν είναι επείγον περιστατικό και επιθυμεί ο ασθενής, ο πάροχος θα μπορεί να ζητεί την άμεση πληρωμή των εξετάσεων.

Υποχρεωτική εφαρμογή συνταγογραφικών οδηγιών – guidelines (διαγνωστικά πρωτόκολλα), με την ευθύνη για την εφαρμογή τους, και με τη συνδρομή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Οι συνταγογραφικές οδηγίες θα εκδοθούν μέχρι τέλος Μαΐου 2014. Κάθε εξέταση που συνταγογραφείται μέσω των ως άνω οδηγιών θα εκτελείται. Κάθε άλλη εξέταση που επιθυμεί ο γιατρός και δεν υπάρχει στις συνταγογραφικές οδηγίες θεωρείται ως αμοιβόμενη από τον ασφαλισμένο.»

Δυστυχώς παρότι πέρασε χρονικό διάστημα 2.5 μηνών (πολύ μεγαλύτερο, του μηνός, που θεωρητικά θα υλοποιείτο η συμφωνία) και παρότι ο ΠΙΣ εφοδίασε, με τα διαγνωστικά πρωτόκολλα τον ΕΟΠΥΥ-Υπουργείο Υγείας, κανένα από τα αιτήματα μας δεν ικανοποιήθηκε. Ούτε τα πρωτόκολλα εφαρμόσθηκαν, ούτε τα πλαφόν των εργαστηριακών ιατρών ανακοινώθηκαν (βέβαια τα αντίστοιχα πλαφόν, μηνιαία και ημερήσια των κλινικών ιατρών, παρότι αντισυνταγματικά, ανακοινώθηκαν τάχιστα!).

Παράλληλα οι ετήσιες προϋπολογισμένες δαπάνες για τους εργαστηριακούς ιατρούς έχουν εξαντληθεί, το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, με αποτέλεσμα αν δεν τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός, ως προς τη συγκεκριμένη δαπάνη, οι εργαστηριακοί γιατροί, από τούδε και εφεξής, συλλέγουν παραπεμπτικά χωρίς αντίκρισμα.

Επειδή θεωρούμε ότι η Πολιτεία μας εμπαίζει, καθώς δεν υλοποιεί τη συμφωνία, που η ίδια πρότεινε

Επειδή δεν μπορούμε να λειτουργούμε αυτοκαταστροφικά, καθότι υπάρχει αυξημένος όγκος εργασίας, με σχεδόν ανύπαρκτα έσοδα

Επειδή δυστυχώς ο ΠΙΣ, με την Πανελλήνια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, τηρούν «σιγή ιχθύος» για το θέμα

Επειδή εν τέλει ο κόμπος έφθασε στο χτένι.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας, μετά από Γενική Συνέλευση με τους εργαστηριακούς και κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς του Νομού Θεσπρωτίας, που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την επίσχεση παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ, των εργαστηριακών ιατρών, του Νομού μας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας θέτει υπό την αιγίδα του, την παραπάνω κινητοποίηση, που θα λάβει χώρα, από τη Δευτέρα 28-7-2014.

Κατανοούμε τα προβλήματα που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν, και ζητούμε την κατανόηση των ασφαλισμένων. Πιστεύουμε όμως ότι, με τη συμπαράταξη όλων των πολιτών, θα διεκδικήσουμε εκείνη τη περίθαλψη που τους αξίζει, δεν τους περιθωριοποιεί και δεν τους εξαθλιώνει.

Καλούμε την Πολιτεία να ενεργήσει άμεσα, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Πανελλήνια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, προκειμένου να δοθούν οι λύσεις εκείνες, που έχουν συμφωνηθεί.

Ενημερωτικά οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στην αναστολή – επίσχεση, πρέπει να λαμβάνουν αμοιβή, σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο, θα χορηγούν απόδειξη (του 100%) και οι ασφαλισμένοι θα απευθύνονται στον ΕΟΠΥΥ για να λάβουν τη δαπάνη τους (μειωμένη κατά 15%) βάσει της με αρ. πρωτ. 37097/30-8-12 απόφασης του ΕΟΠΥΥ

Προσκομίζονται οι υπογραφές των εργαστηριακών ιατρών, που μετέχουν στην κινητοποίηση.

 

Ι.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ                                        ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΑΡΓΑΛΑ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου