ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Γρηγορίου Λαμπράκη 17α -46100 Ηγουμενίτσα
Τηλ.-Fax 2665025270 – Email info@isthesprotias.gr
 
Ηγουμενίτσα: 7-5-2014
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
 
Όλοι οι φορείς που εκπροσωπούν Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα, Ιατρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια, και Κλινικο – Εργαστηριακούς ιατρούς, με τη στήριξη του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου καταφεύγουν στην έσχατη λύση της επίσχεσης παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ, απόφαση – «μονόδρομο» μετά την αδιαλλαξία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, παρά την συνεισφορά τους σε μακρόχρονο διάλογο για να μην στερηθεί ο ασφαλισμένος πολίτης τις διαγνωστικές εξετάσεις που έχει ανάγκη. 
 
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας και οι εκπρόσωποι των Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ζητήσαμε και ζητούμε:
 
1. Αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ 2014 για τις Διαγνωστικές εξετάσεις στο επίπεδο του ΜΟ του ΟΟΣΑ (€570 εκ)
 
2. Κάθε παραπεμπτικό το οποίο θα εκτελείται να αμείβεται με το ισχύον σήμερα κρατικό τιμολόγιο και κάθε εξέταση που δεν καλύπτεται από τον προϋπολογισμό, θα εκτελείται μόνο στις Δημόσιες Δομές.

3. Εφαρμογή Κατευθυντήριων Οδηγιών Συνταγογράφησης, μέσω Διαγνωστικών Πρωτοκόλλων και ηλεκτρονική παρακολούθηση για την αποφυγή προκλητής ζήτησης.
 
4. Άμεση εξόφληση των οφειλομένων.
 
Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να απαιτήσουν από την Πολιτεία, οι δαπάνες υγείας για τις διαγνωστικές τους εξετάσεις να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους για ασφαλή περίθαλψη.
 
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας και όλοι οι Φορείς κατανοούμε τα προβλήματα που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν, πιστεύουμε όμως ότι με τη συμπαράταξη όλων των πολιτών θα διεκδικήσουμε εκείνη τη περίθαλψη που τους αξίζει, δεν τους περιθωριοποιεί και δεν τους εξαθλιώνει.
 
Καλούμε την Πολιτεία να ενεργήσει άμεσα, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και όλους τους Φορείς, προκειμένου να δοθούν οι λύσεις εκείνες που θα γίνουν αποδεκτές από την κοινωνία.
 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θέτουν υπό την αιγίδα τους, την παραπάνω κινητοποίηση για το Νομό Θεσπρωτίας, που θα λάβει χώρα, από τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2014
 
Ενημερωτικά οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στην αναστολή – επίσχεση, πρέπει να λαμβάνουν αμοιβή, σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο, θα χορηγούν απόδειξη (του 100%) και οι ασφαλισμένοι θα απευθύνονται στον ΕΟΠΥΥ για να λάβουν τη δαπάνη τους (μειωμένη κατά 15%) βάσει της με αρ. πρωτ. 37097/30-8-12 απόφασης του ΕΟΠΥΥ
 
Προσκομίζονται οι υπογραφές του συνόλου των εργαστηριακών ιατρών, που μετέχουν όλοι στην κινητοποίηση.
 
Ι.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΑΡΓΑΛΑ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου