Η ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Δαπάνες ΕΟΠΥΥ και οφειλές νοσοκομείων
HEALTH DAILY

Αύξηση υποχρεώσεων για τον ΕΟΠΥΥ καταγράφεται στο σχέδιο προϋπολογισμού που κατατέθηκε από την κυβέρνηση, ωστόσο με τη χρήση του rebate και clawback η κυβέρνηση εκτιμά ότι ο ΕΟΠΥΥ θα βελτιώσει το ταμειακό του αποτέλεσμα, σε σχέση με αυτό που είχε προβλεφθεί στο Μεσοπρόθεσμο 2015-2018 και κυρίως ότι θα μειώσει σημαντικά τις απλήρωτες υποχρεώσεις του προς τρίτους σε σχέση με το ύψος τους την 31/12/2013. Στο σκέλος των εσόδων, οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΟΠΥΥ αναμένεται να παραμείνουν εντός των στόχων, ενώ η μείωση της επιχορήγησής του κατά 140 εκατ. ευρώ οφείλεται στην εφαρμογή του προγράμματος διαθεσιμότητας/κινητικότητας του προσωπικού του. Σημαντικό μέρος από την μείωση της επιχορήγησης μεταφέρθηκε για την αντιμετώπιση των δαπανών μισθοδοσίας του ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού που μετακινήθηκε από τον ΕΟΠΥΥ στο ΠΕΔΥ. Εντός του 2015 επίσης αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης των τιμολογημένων απαιτήσεων των νοσοκομείων που πλέον υποβάλλονται στον οργανισμό με ηλεκτρονικό τρόπο.

Όσον αφορά τα νοσοκομεία το σκέλος των εσόδων εκτελείται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, πλην των μεταβιβάσεων του ΕΟΠΥΥ, όπου παρατηρείται σημαντική υστέρηση. Το συγκεκριμένο πρόβλημα η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει με περαιτέρω μεταβιβάσεις πιστώσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Αντίστοιχα στο σκέλος των δαπανών οι συνολικές υποχρεώσεις για προμήθειες των νοσοκομείων θα κινηθούν εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου, ενώ οι πληρωμές αναμένεται να επιταχυνθούν σημαντικά έως και το τέλος του 2014. Προς την ίδια κατεύθυνση, έχει προβλεφθεί και πρόσθετη χρηματοδότηση για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που έχουν δημιουργηθεί μετά την 1/1/2012.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου