Η σωστή υποδομή απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του νέου συστήματος παρακολούθησης των παρακλινικών εξετάσεων

Η δημιουργία της σωστής υποδομής και η αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος πληροφορικής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτύχει το νέο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής και παρακολούθησης των παρακλινικών εξετάσεων που ανακοίνωσε σήμερα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας .
Σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθούν τα γνωστά προβλήματα που παρουσιάζει το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ,εξαιτίας των οποίων δυσχεραίνεται το έργο των γιατρών και ταλαιπωρούνται οι ασθενείς.
Ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ετοιμάσει την υποδομή για την εφαρμογή του νέου συστήματος χωρίς τα γνωστά παρατράγουδα. Αλλιώς θα πρέπει να εφαρμοστεί για ένα χρονικό διάστημα πιλοτικά μέχρι να διασφαλιστεί ότι έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες συνθήκες για την εφαρμογή του.
Καλούμε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να τηρήσει τις υποσχέσεις της σύμφωνα με τις οποίες ο ΕΟΠΥΥ θα εκκαθαρίζει πλέον πιο γρήγορα τις υποχρεώσεις του και θα είναι συνεπής απέναντι στους παρόχους.
Σημειώνεται ότι η δημιουργία ενός πλαισίου ελέγχου και διαφάνειας αποτελεί πάγιο αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ,το οποίο στην προκειμένη περίπτωση βρήκε ευήκοα ώτα.
Η εφαρμογή ενός νέου συστήματος που διασφαλίζει τις δύο αυτές συνθήκες αποτελεί ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση με την προϋπόθεση ότι έχουν διασφαλιστεί οι συνθήκες για την εφαρμογή του.
Δεν επιτρέπεται καμία προχειρότητα ούτε άλλα πειράματα εις βάρος των λειτουργών της υγείας και του ασθενή.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

– Posted using BlogPress from my iPad

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου