Η κρίση «φουντώνει» την κατάθλιψη

Γράφει: Βασιλική Αγγουρίδη – VIRUS


Σοκάρουν τα στοιχεία έρευνας που δείχνουν τους Έλληνες βυθισμένους στην κατάθλιψη, τα χρόνια του μνημονίου.

Μελέτη του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) του Πανεπιστημίου Αθηνών για το 2013 εμφανίζει μηνιαία επικράτηση της μείζονος κατάθλιψης, που χρήζει άμεσα θεραπεία, κατά 12,3%. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2011 ήταν 8,2%.

Η έρευνα, σύμφωνα με την οποία περίπου 12 στους 100 κατοίκους της χώρας βρέθηκαν να πληρούν τα κλινικά κριτήρια της μείζονος κατάθλιψης, επιβεβαιώνει παλαιότερες μελέτες του ΕΠΙΨΥ που καταγράφουν μια συνεχή και ανησυχητική αύξηση της μείζονος κατάθλιψης στον ελληνικό πληθυσμό, από 3,3% το 2008 σε 6,8% το 2009 και 8,2% το 2011.


Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην ψυχολογία του πληθυσμού είναι εμφανής και από τις ομάδες εκείνες στις οποίες διαπιστώνεται μεγαλύτερη επικράτηση της κλινικής μείζονος κατάθλιψης. Αυτές ήταν οι γυναίκες, οι ηλικιακές ομάδες των 35-44 και των 55-64 ετών, τα άτομα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, τα άτομα με εισόδημα 0-400 ευρώ, οι άνεργοι και οι υποαπασχολούμενοι.

Ειδικότερα οι γυναίκες φαίνεται πως πλήττονται από κατάθλιψη σε μεγαλύτερο ποσοστό (15,6%) σε σχέση με τους άνδρες (9%). Αντίστοιχα, η επικράτηση της κατάθλιψης παρουσιάζεται υψηλότερη στα άτομα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (20,9%) και συγκριτικά με εκείνα ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου (7,2%).

Επιπλέον, ένας στους δύο Έλληνες, με οικογενειακό εισόδημα χαμηλότερο των 400 ευρώ, πληροί τα κριτήρια της μείζονος κατάθλιψης ενώ το ποσοστό στους άνεργους αγγίζει το 19,8%, υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο των ατόμων που εργάζονται (9,8%).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού το Μάιο του 2013.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου