Η εξέλιξη του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων από το 1974 μέχρι του 2010

9cd3d2b4-a071-4353-a3ff-40c246d6fde2

Οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα μεταξύ 1974 και 2010 εξαπλασιάστηκαν χωρίς αντίστοιχα να έχει εξαπλασιαστεί ο πληθυσμός, η ποσότητα ή η ποιότητα των υπηρεσιών. Τα παρακάτω στοιχεία δείχνουν πόσο επιτακτική είναι η εκ του μηδενός αναδόμηση του κράτους με γνώμονα τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες αλλά και τις δυνατότητες χρηματοδότησης από την κοινωνία και την οικονομία.

Σίγουρα οι 120 χιλιάδες είναι ο αριθμός μιας άλλης εποχής αλλά και οι 650.000 χιλιάδες είναι υπερβολικός αριθμός ο οποίος γίνεται πιο βαρύς αν προστεθούν οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που εξακοντίζουν τον αριθμό πάνω από το 1 εκατ. αλλά και τα 3 εκατ. συνταξιούχοι των οποίων το μεγαλύτερο μέρος των συντάξεων πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Όσοι οι πολιτικοί διστάζουν να πουν την αλήθεια στην ελληνική κοινωνία η χώρα θα συνεχίσει να βουλιάζει.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου