Η εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ για τα ληξιπρόθεσμα

Ξεκινά από την Τρίτη η διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους.

Με σχετική της εγκύκλιο, η αρμόδια διεύθυνση του Οργανισμού ενημερώνει για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να παραιτηθούν από τυχόν αγωγές που έχουν κάνει κατά του ΕΟΠΥΥ.

Μετά το τέλος της διαδικασίας, οι πάροχοι θα ενημερωθούν για την εξέλιξη της πορείας αποπληρωμής τους και τον χρόνο, που θα πρέπει να προσέλθουν στην αντίστοιχη Περιφερειακή Υπηρεσία, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πρόκειται για φορολογικά παραστατικά (τιμολόγια), ενημερότητες (φορολογική/ασφαλιστική αναλόγως), δήλωση factoring ή εκχώρησης (στις περιπτώσεις που υπάρχει), υπεύθυνη δήλωση (συμπληρωμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), για να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής των αντίστοιχων δαπανών.

FactoringΣτη περίπτωση factoring ή εκχώρησης καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μεταβίβασης της απαίτησης, η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνυπογράφεται από τον πάροχο και από εκείνον στον οποίο έχει μεταβιβαστεί η απαίτηση.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο πάροχος έχει ασκήσει αγωγή ή προσφυγή κατά του ΟΠΑΔή του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει στην υπεύθυνη δήλωση να δηλώνεται και το εξής:

‘Πρόκειται να παραιτηθώ του δικογράφου και της από (Ημέρα/Μήνας/Έτος) αγωγής μου ή τηςαπό (Ημέρα/Μήνας/Έτος) προσφυγής μου και του δικαιώματος, θα καταθέσω αυτή στο δικαστήριο που εκκρεμεί η συζήτηση και θα κοινοποιήσω στον Οργανισμό αντίγραφο της κατατεθείσας παραίτησής μου’.

Η οριστικοποίηση και αποπληρωμή θα πραγματοποιείται μόνον εφόσον ο πάροχος δηλώσει με τους κωδικούς του στην ηλεκτρονική υπηρεσία ότι αποδέχεται την αναφερόμενη διαδικασία.

Για τις απαιτήσεις, για τις οποίες δεν έχει δοθεί προκαταβολή, οι πάροχοι θα λαμβάνουν το 100% του ποσού, που θα προκύψει από τον έλεγχο, μετά την αφαίρεση των ποσοστών έκπτωσης.

Δ.Κ. – IATRONET

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου