Η ανεργία, βόμβα στα θεμέλια του ΕΟΠΥΥ

ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ… ΝΟΥΜΕΡΑ, ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ

Ποιος Υπουργός επιθυμεί όσο κανείς άλλος να πετύχει ο Γιάννης Βρούτσης στη συγκρά­τηση της ανεργίας; Ο αναπληρω­τής υπουργός Υγείας και αρμόδιος για τον ΕΟΠΥΥ Μάριος Σαλμάς.

Αν η ανεργία συνεχίσει να αυξάνεται, τότε οι αριθμοί δεν βγαίνουν στα οι­κονομικά του ΕΟΠΥΥ και ο κ. Σαλμάς θα αναγκαστεί να κάνει περαιτέρω περικοπές στις παροχές.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός του οργανισμού για το 2013 δείχνει ότι τα προϋπολογισθέντα έσοδα ανέρ­χονται σε περίπου 5,9 δισ. ευρώ.
Οι δαπάνες έχουν προ­ϋπολογισθεί σε 6,06 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 10% λιγότερα από τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες του 2012 (περίπου 6,7 δισ.).
Για να αντιληφθούμε τα μεγέθη, το 2009, οι δαπάνες των Ταμείων στην υγεία ήταν περίπου 8,5 δισ…
Είναι φανερό λοιπόν ότι, αν η ανεργία συνεχιστεί να αυξάνεται, τότε πρακτικά θα τιναχτεί στον αέρα ο ΕΟΠΥΥ και μαζί του η ιατροφαρμα­κευτική περίθαλψη όσων Ελλήνων εξακολουθούν να διαθέτουν ασφά­λιση υγείας.
Το επιτελείο του κ. Σαλμά επιμένει ότι, αν η ανεργία συγκρατηθεί στα επίπεδα του 2012, δεν θα υπάρξει πρόβλημα στη χρηματοδότηση του Οργανισμού.
Οι αριθμοί δείχνουν τα εξής ανη­συχητικά: Κάθε μήνα τα Ταμεία πρέ­πει να αποδίδουν περίπου 300 εκατ. ευρώ για τις εισφορές στον κλάδο υγείας. Όμως, μέχρι πρότινος, τα Ταμεία είχαν σαφή αδυναμία. Τον Δεκέμβριο του 2012, απέδωσαν μό­λις 128 εκατ. και τον Ιανουάριο του 2013 μόνο 50 εκατ.!
Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα χρειαστεί κρατική επιχορήγηση. Μέ­χρι πρότινος, ήταν γνωστό ότι αυτή θα ανέλθει σε μόλις 800 εκατ. ευρώ (μόλις 13,3% των εσόδων). Ωστόσο, τελικά θα υπάρξει επιπλέον κονδύλι 300 εκατ. το οποίο θα κοπεί από το υπουργείο Εργασίας. Αρκεί φυσικά τα χρήματα να δοθούν έως το τέλος του έτους. Το μείζον ερώτημα είναι: Θα φτάσουν;
Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι πέρυσι η κρατική επιχορήγηση είχε προϋπολογιστεί σε 860 εκατ. ευρώ, αλλά τελικά υπήρξε έκτακτη πρόσθετη χορήγηση 190 εκατ., ήτοι συνολικά δόθηκαν 1,05 δισ. Συνε­πώς, για εφέτος, έχουν προβλεφθεί μόλις 50 εκατ. παραπάνω απ’ όσα δαπανήθηκαν πέρυσι…
Αξίζει να αναφέρουμε ότι μέχρι και το 2009 μόνο ο ΟΓΑ ελάμβανε 1 δισ. ευρώ ως κρατική επιχορήγηση!
Ευνοϊκά εξελίσσονται, πάντως, τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη φαρ­μακευτική δαπάνη.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για τον μήνα Ιανου­άριο, οι δαπάνες για φάρμακα του ΕΟΠΥΥ έφθασαν τα 246 εκατ. ένα­ντι 321 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Αν αφαιρέσουμε επιστροφές και εκπτώσεις φάρμα κοβιομηχά-νων και φαρμακοποιών, η δαπάνη θα φθάσει στα 226 εκατ., ενώ το μνημόνιο θέτει ως μηνιαίο όριο τα 200 εκατ.
Ο κ. Σαλμάς εκτιμά ότι βρισκόμα­στε εντός στόχων, καθώς το νέο Δελ­τίο Τιμών, που θα εφαρμοστεί από τις 4 Μαρτίου, και η νέα θετική λίστα φαρμάκων θα έχουν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 210 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Η νέα θετική λίστα θα παρουσια­στεί την ερχόμενη εβδομάδα. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι το ότι, αν το φάρμακο που γράψει ο γιατρός είναι ακριβότερο από την τιμή αναφοράς που θα οριστεί σε κάθε θεραπευτική κατηγορία, τη διαφορά δεν θα κλη­θεί να την καλύψει εξ ολοκλήρου ο ασθενής, όπως ίσχυε από τον Οκτώ­βριο, αλλά μόνο το 50%. Το υπόλοιπο θα καλυφθεί από τον ΕΟΠΥΥ.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου