Η «Ανασυγκρότηση του Υγειονομικού Τομέα» στο επίκεντρο του 12ου Healthworld

Η «Ανασυγκρότηση του Υγειονομικού Τομέα» στο επίκεντρο του 12ου Healthworld
Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου διοργανώνεται το 12o Συνέδριο Healthworld με θέμα «Από το Μνημόνιο στην Ανασυγκρότηση του Υγειονομικού Τομέα», από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του ΣΦΕΕ.
Η θεματολογία του συνεδρίου δίνει έμφαση στην επικαιρότητα, με εστίαση στις τρέχουσες ανάγκες, τάσεις, οδηγίες, εκτιμήσεις και δρώμενα στο εσωτερικό και διεθνές γίγνεσθαι ώστε να διατυπωθούν προτάσεις και να σχεδιαστούν συνεργίες οι οποίες θα οδηγήσουν στην προσφορά ενός ευρέως φάσματος ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.

Οι θεματικές ενότητες που θα απασχολήσουν τις εργασίες του συνεδρίου είναι:
Η Ανασυγκρότηση του ΕΟΠΥΥ ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του
Ιατροασφαλιστικού Συστήματος
Η Καινοτομία και ο Έλεγχος της Φαρμακευτικής Δαπάνης
H Απόδοση των Επενδύσεων σε Καινοτόμες Τεχνολογίες και Υλικά
Η Διασφάλιση της Ποιότητας και της Καταλληλότητας της Υγειονομικής ΠερίθαλψηςΟι εργασίες του Συνεδρίου θα ολοκληρωθούν με ανοιχτή συζήτηση με θέμα: Τεκμηρίωση και Συναίνεση ως προαπαιτούμενα μιας «παραγωγικής πολιτικής», με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των φορέων υπηρεσιών υγείας.

Ο καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και συντονιστής των Εργασιών του συνεδρίου Ιωάννης Κυριόπουλος σημειώνει: «Το μνημόνιο και ρυθμίσεις του στις υπηρεσίες υγείας και τη φαρμακευτική περίθαλψη έχει υπερβεί ενδεχομένως τα όρια του. Οι πολιτικές περιστολής της δαπάνης απεδείχθησαν ατελέσφορες και πλην των πρόσκαιρων ρυθμίσεων δεν έχουν επιδείξει θετική συμβολή στην ανασυγκρότηση του υγειονομικού τομέα. Η αναζήτηση της αποδοτικότητας -αντί της περιστολής της δαπάνης- και της αποτελεσματικότητας -αντί της ανταπόκρισης στην ζήτηση- οφείλουν να είναι οι δυο βασικοί στόχοι της τρέχουσας περιόδου. Η ανασυγκρότηση του υγειονομικού τομέα ταυτίζεται στην παρούσα συγκυρία με τη μεταρρύθμιση και την αναδιάρθρωση του ΕΟΠΥΥ και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Προς τούτο, η διεύρυνση της χρηματοδοτικής βάσης του ΕΟΠΥΥ και η λειτουργία του ως φορέα που ασκεί ασφαλιστική πολιτική, σε συνδυασμό με τη δημιουργία δικτύων πρωτοβάθμιας περίθαλψης, στα οποία συμμετέχει το σύνολο των δημοσίων και ιδιωτικών δομών και επαγγελματιών υγείας, αποτελεί μια εύστοχη απάντηση για την υπέρβαση της κρίσης».

Ο Πασχάλης Αποστολίδης, προέδρος της Φαρμακευτικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με αφορμή το επικείμενο συνέδριο Health World 2013 τονίζει: «Τα καινοτόμα φάρμακα όχι μόνο συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, αλλά αποτελούν παράλληλα μοχλό και καταλύτη ανάπτυξης για τη χώρα μέσω των επενδύσεων στην κλινική έρευνα και την παραγωγή. Γεγονός εξαιρετικά σημαντικό σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε. Είναι, επομένως, επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα οι διαρθρωτικές εκείνες αλλαγές που θα επιτρέψουν την εισαγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων, διασφαλίζοντας τόσο την έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες όσο και γενικότερα οφέλη για το σύστημα υγείας της χώρας».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Θεόδωρος Λιακόπουλος υπογραμμίζει: «Τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα -συσκευές, εξοπλισμός διάγνωσης, μέσα θεραπείας, προϊόντα επανόρθωσης τραύματος ή αντικατάστασης ανατομίας- παρότι δεν απασχολούν την επικαιρότητα όσο τα φάρμακα, αποτελούν μία καίρια συνιστώσα του κλάδου υγείας στη χώρα, καλύπτουν έναν εξίσου νευραλγικό τομέα και αντιμετωπίζουν μείζονα προβλήματα. Στην παρούσα οικονομική συγκυρία, όπου τα μοντέρνα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο, ψάχνουν να βρουν τρόπους να μειώσουν τις δαπάνες είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η φροντίδα, που είτε παρέχουν είτε καλύπτουν, είναι κατάλληλη και υψηλής ποιότητας. Η Ιατρική τεχνολογία, μπορεί και κύριο μέλημά της είναι να δώσει ποιότητα ζωής στους ασθενείς με ένα πιο αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Αυτό που χρειάζεται είναι το κατάλληλο εθνικό πλαίσιο και οι απαραίτητες πρωτοβουλίες».

ΙΑΤΡΟΙ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου