Ηλεκτρονικά η ακύρωση ταινιών γνησιότητας στα φάρμακα

Ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο υποχρεώνονται πλέον οι φαρμακευτικές εταιρείες να ακυρώνουν τις ταινίες γνησιότητας που φέρουν τα φάρμακά τους.

Της Ελένης Πετροπούλου
Ηλεκτρονικά η ακύρωση ταινιών γνησιότητας στα φάρμακα
Ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο υποχρεώνονται πλέον οι φαρμακευτικές εταιρείες να ακυρώνουν τις ταινίες γνησιότητας που φέρουν τα φάρμακά τους. Όπως ανακοίνωσε μάλιστα ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, αρμόδιος για θέματα φαρμάκου, κ. Μάριος Σαλμάς, το μέτρο θα εφαρμοστεί και θα ισχύει από τις 15 Απριλίου. Με το νέο σύστημα, το υπουργείο Υγείας επιχειρεί να βάλει «φρένο» στην παράνομη διακίνηση και πώληση φαρμάκων προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στην ελληνική αγορά, αλλά και να σταματήσει τους επιτήδειους που χρεώνουν διπλά και τριπλά τον ΕΟΠΥΥ για τα ίδια φάρμακα.

Ήδη, ο ΕΟΦ από τις 26 Μαρτίου ενεργοποίησε ηλεκτρονική εφαρμογή για την καταχώριση των σειριακών αριθμών των ταινιών γνησιότητας των φαρμάκων σε πραγματικό χρόνο (real time) στη βάση που έχει δημιουργηθεί στον Οργανισμό για τον σκοπό αυτό. Το νέο σύστημα καταργεί την υποχρέωση των φαρμακευτικών εταιρειών σε μηνιαία υποβολή στοιχείων (Απογραφικά Δελτία Ταινίας Γνησιότητας) ενώ η μη εφαρμογή της ηλεκτρονικής δήλωσης των στοιχείων με το νέο τρόπο αποτελεί παράβαση που επισύρει την επιβολή κυρώσεων.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, το νέο σύστημα για την αυτοματοποίηση διαδικασιών ταυτοποίησης φαρμάκων και ακύρωσης ηλεκτρονικά της ταινίας γνησιότητας που φέρουν τα φάρμακα, απαντά στην ανάγκη παρακολούθησης των στοιχείων διακίνησης των φαρμάκων στην ελληνική επικράτεια τόσο για την αντιμετώπιση των ελλείψεων όσο και για τον έλεγχο της διακίνησης.

Όπως αναφέρεται μάλιστα σε σχετική εγκύκλιο προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, το νέο σύστημα «αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση της νόμιμης διακίνησης των φαρμάκων και κυρίως για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με στόχο τη μείωση και τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης. Διευκρινίζεται μάλιστα ότι το νέο σύστημα για τον μήνα Απρίλιο θα «τρέχει» παράλληλα με το προηγούμενο σύστημα (δηλαδή θα υποβληθούν, παράλληλα, τα Απογραφικά Δελτία Ταινίας Γνησιότητας και όπως υποβάλλονταν μέχρι σήμερα).

Η διαδικασία 
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ, προς όλους τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμάκων, «το σύστημα της μηνιαίας καταχώρισης των Απογραφικών Δελτίων Ταινίας Γνησιότητας αντικαθίσταται από την καταχώριση των στοιχείων αυτών σε πραγματικό χρόνο». Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι ΚΑΚ θα πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία των Απογραφικών Δελτίων της Ταινίας Γνησιότητας σε πραγματικό χρόνο. Για τον σκοπό αυτό, ο ΕΟΦ έχει ήδη ενεργοποιήσει στο Διαδικτυακό Τόπο του (www.eof.gr , online υπηρεσίες) την ηλεκτρονική υπηρεσία «Απογραφικά Δελτία Ταινίας» ανάλογη με εκείνες που ήδη λειτουργούν και με την οποία, οι ΚΑΚ θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των Απογραφικών Δελτίων Ταινίας Γνησιότητας σε πραγματικό χρόνο και αμέσως μετά κατά την ολοκλήρωση της επικόλλησης των Ταινιών Γνησιότητας στα Φάρμακα.

Ο χρήστης καταχωρίζει τον εννεαψήφιο Κωδικό ΕΟΦ (Barcode φαρμάκου) και τον δωδεκαψήφιο Μοναδικό Σειριακό Αριθμό της Ταινίας γνησιότητας (Barcode ταινίας Γνησιότητας) είτε με συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα (barcode reader) είτε με πληκτρολόγησή του, κατ’ επιλογήν του.

Εάν επιλεγεί ως τρόπος η καταχώριση με συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα (barcode reader), οι ΚΑΚ υποχρεώνονται να εφοδιαστούν με τις ανάλογες συσκευές για τις οποίες δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές. Βεβαίως, ισχύει και ως εναλλακτικός τρόπος υποβολής των στοιχείων αυτών, και η αναφόρτωση του αρχείου που περιέχει όλα τα παραπάνω στοιχεία, στη βάση του ΕΟΦ.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία λειτουργεί επί 24ώρου, προκειμένου να δέχεται τα στοιχεία σε συνεχόμενη βάση και κατά τον πραγματικό χρόνο της επικόλλησης των Ταινιών Γνησιότητας, οπότε παύει να υφίσταται η υποχρέωση για μηνιαία υποβολή των Απογραφικών Δελτίων Ταινίας Γνησιότητας και η εξ αυτής ισχύουσα προθεσμία.

Στο πλαίσιο της ασφαλούς μετάβασης στην υποβολή των στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, οι ΚΑΚ για τον μήνα Απρίλιο θα υποβάλουν τα στοιχεία και με τον μέχρι τώρα ισχύοντα τρόπο. ΥΑΗΟΟ ΝΕWS

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου