Ε.Ο.Π.Υ.Υ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ……

 Δημήτρης Ν.Πατσάκης,25.6.13
Σε
συνέχεια προηγούμενης παρέμβασης, η δημοσιοποίηση των υπερβάσεων των
προϋπολογιστικών μεγεθών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, σε ό,τι αφορά στις δαπάνες των παρόχων
ιατρικών πράξεων και φαρμάκων, αποτελεί μια α΄τάξης ευκαιρία προκειμένου να
διαπιστώσουμε το «μέγεθος της διανοίας» όσων συντάσσουν προϋπολογισμούς και
όσων επικαλούνται «κενά» στελέχωσης ελεγκτικών μηχανισμών.
Με
βάση τα όσα λοιπόν έχουμε στην διάθεσή μας, στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου, αναφερόμενοι
στις πραγματοποιήσεις κάθε είδους εξετάσεων, το πράγμα «ξέφυγε» μόλις κατά 33%
ή  35,23 εκατομμύρια Ευρώ. Το μέσο αυτό
ποσοστό «λάθους» (;) δεν είναι το ίδιο στις διάφορες κατηγορίες δαπανών.
Οι
κάθε είδους εργαστηριακές (in vitro) εξετάσεις ξεπέρασαν τις προβλέψεις τους κατά  56,7 % (πλέον 26,35 εκ), συμβάλλοντας κατά τα
¾ της συνολικής υπέρβασης. «Πρωταθλητές» της ανυπαρξίας –εκ του αποτελέσματος-
ελέγχων, όπως προκύπτει, είναι οι

          -Μικροβιολογικές                              : Υπέρβαση     89,99%
-Αιματολογικές (συμπ.αιμοδοσία)    :          ΄΄       65,38%
          -Βιοχημικές                                         :         ΄΄       56,61% 
          -Ορμονικές                                         :         ΄΄       55,39%
          -Ανοσολογικές                                   :         ΄΄       40,82%
Ακολουθούν
τα Υπερηχογραφήματα, με υπέρβαση του α΄3μήνου 64,42% και οι Τομογραφίες με
23,01%.
Το
ερώτημα που τίθεται –λογικά- αφορά σε ποιους ακριβώς έχει (αν…) ανατεθεί το
έργο του ελέγχου της πορείας των δαπανών, έστω και δειγματοληπτικά (π.χ. των
πρώτων σε «τζίρο» παρόχων του αντίστοιχου 3μήνου του προηγουμένου έτους) και
πόσοι από αυτούς (σε επίπεδο περιφερειακών διευθύνσεων) έχουν κτυπήσει (αν….)
τα «καμπανάκια» όπου δει.
Ο
συντάκτης δεν φρονεί πως το η μεγάλη πλειοψηφία των ιδιωτών παρόχων και των
συνταγογράφων ιατρών συμμετέχουν στο «πλιάτσικο». Το αποτέλεσμα όμως είναι πως,
εξαιτίας της διόγκωσης των δαπανών (αν έχουν προϋπολογισθεί με ορθό τρόπο και
όχι «στο γόνατο», όπως υποπτεύομαι) οι συνεπείς και έντιμοι επαγγελματίες
αδυνατούν να εισπράξουν την αμοιβή τους, έχοντες έξοδα και ιδίως φορολογούμενοι
για ποσά που δεν έχουν ακόμη εισπράξει.
Σε
ό,τι αφορά στην φαρμακευτική δαπάνη, η ισομερής κατανομή των μεγεθών, απέχει
της πραγματικότητας, για όποιον γνωρίζει την φαρμακευτική αγορά, λόγω
διαφορετικής νοσηρότητος κατά περίοδο και γεωγραφική περιοχή. Μολονότι ο
αρμόδιος αν.Υπ.Υγείας είναι  ιατρός,
όφειλε, κατά την γνώμη μου να επισημάνει το σχετικό «σφάλμα» κατά την σύνταξη
του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Άλλωστε, είχε όλο τον χρόνο στην διάθεσή του.
Ακόμη, ο υπολογισμός των «rebates» και των
λοιπών μειώσεων, είναι εκτός λογικής, την στιγμή κατά την οποία δεν
εισπράττονται κατά τον μήνα τον οποίο αφορούν. Το τελευταίο θα είχε βάση
«θριαμβολογίας», αν είχαν εξοφληθεί εγκαίρως τα Φαρμακεία, όπως και το σύνολο
των παρόχων, πάντοτε μετά από ελέγχους.
Εξακολουθώ
να ελπίζω πως κάποιοι θα ευαισθητοποιηθούν να απαντήσουν στο προηγούμενο ερώτημα.
Σε αντίθετη περίπτωση, πολύ φοβούμαι πως μοιραία το «μαγαζί» θα το αναλάβουν
–πολύ σύντομα- κάποιοι «άλλοι», αν και το απεύχομαι.
Σ.Σ: Στα Φάρμακα, το αποτέλεσμα των υπολογισμών του συντάκτη,
αφαιρουμένων των
rebates, είναι διαφορετικό από τον
δημοσιευμένο στον Τύπο πίνακα (με μικρή διαφορά).

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου