ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΙΚΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

Κόρινθος 08-12-2014
ΑΠ 381
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΙΚΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ
Από Δευτέρα 08-12-2014 έως 12-12-2014 ξεκινά επίσχεση παροχής υπηρεσιών των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ κλινικών και κλινικοεργαστηριακών Ιατρών.
Η ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ απέστειλε σχετικό εξώδικο προς τον ΕΟΠΥΥ.
Ο ΕΟΠΥΥ συνεχίζει να οφείλει:
-To 10% στις επισκέψεις και πράξεις από 01-01-2012.
-4 μήνες του 2013 σε πράξεις (9ος-10ος -11ος 12ος )
-3 μήνες του 2014 με πράξεις (4ος -5ος-6ος)
Ληξιπρόθεσμα των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ.
Ο Ιατρικός Σύλλογος συμπαρίσταται στα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΘΑΝ.ΦΙΛΑΝΔΡΑΣ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου