Επιστρέφουν οι γιατροί του πρώην ΕΟΠΥΥ

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

*Το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας θεωρεί ότι κακώς απολύθηκαν με τη μεταρρύθμιση του ΠΕΔΥ

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014, 09:50
Στη δουλειά τους μπορούν να επιστρέψουν οι Λαρισαίοι γιατροί που υπηρετούσαν στον ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ) οι οποίοι είχαν χάσει τις θέσεις τους με τη μετατροπή του οργανισμού σε ΠΕΔΥ. 

Πρόκειται για τους μόνιμους γιατρούς οι οποίοι κέρδισαν το δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει. Σε αντίστοιχη δικαστική διαδικασία βρίσκονται και οι γιατροί που απασχολούνταν με συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από νομικούς κύκλους, η Απόφαση Αναστολών του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, ορίζει ότι οι μόνιμοι γιατροί του πρώην ΕΟΠΥΥ που απολύθηκαν με το ν. 4238/2014 (μεταρρύθμιση ΠΕΔΥ) και αιτήθηκαν δικαστικής προστασίας, επιστρέφουν στην υπηρεσία τους (με το καθεστώς των 5 και 1/2 ωρών και τα ιατρεία ανοιχτά) μέχρι να εκδικασθεί το κύριο ένδικο βοήθημα. Η απόφαση δημιουργεί προφανώς δεδικασμένο καθώς το θέμα των γιατρών του πρώην ΕΟΠΥΥ είναι πανελλαδικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκεπτικό του Δικαστηρίου. Καθώς ο νόμος θεωρήθηκε αντίθετος στο άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος, στο δικαίωμα στην υγεία, διότι δεν προέβλεψε μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό που ήδη υπηρετούσε στον ΕΟΠΥΥ για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών υγείας με αποτέλεσμα η μεταρρύθμιση να γίνεται εις βάρος των ασφαλισμένων. Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι ο νομοθέτης έχει την ευχέρεια για δημοσιονομικούς λόγους να κάνει αλλαγές στο σύστημα παροχών υπηρεσιών υγείας αλλά θα πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη, διαρκή και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας ανάλογη με αυτή που είχαν οι πολίτες με το προηγούμενο καθεστώς. Αυτή η προσωρινή έστω διακοπή υπηρεσιών, που συντελέστηκε με την άμεση απόλυση της πλειοψηφίας του προσωπικού των πολυιατρείων του ΠΕΔΥ (πρώην ΕΟΠΥΥ), δεν επιτρέπεται από το Σύνταγμα χωρίς να εξασφαλίζεται, μέσω μεταβατικών διατάξεων, η προσαρμογή του ιατρικού προσωπικού στις νέες συνθήκες, εφόσον δεν έγινε κανένας ανακαθορισμός των συγκεκριμένων οργανικών θέσεων που να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του νέου συστήματος και να διαφυλαχθεί το επίπεδο της δημόσιας υγείας που υπήρχε.

Κατόπιν τούτου, είναι στην κρίση πλέον των γιατρών να επιστρέψουν στην υπηρεσία τους.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου