ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

   header
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19
712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ.: 2810 283385 -2810 330193, FAX : 2810 330194 
Web: www.ish.gr,   e-mail: info@ish.gr


Ηράκλειο, 6-6-2013
ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Λ.Παπαγεωργόπουλο
Κηφισίας
39, 15123, Μαρούσι
Θέμα:
Αυτοαξιολόγηση Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων
Αξιότιμε
κ. Πρόεδρε,
Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου δεν είναι αντίθετος στην διαδικασία αξιολόγησης
εργαστηρίων, παρόλο που δεν είχε προηγούμενα συζητηθεί με τα αρμόδια θεσμικά
όργανα και τον ΠΙΣ, το θέμα της πιστοποίησης και αξιολόγησης των ιδιωτικών
Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων. Ωστόσο, ζητάει : α) η αξιολόγηση να πραγματοποιείται
από δημόσιο φορέα β) να γίνεται ταυτόχρονα και με τα ίδια κριτήρια στα ιδιωτικά
και στα δημόσια εργαστήρια και γ) να γίνεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να
λαμβάνεται υπόψη η γενικότερη οικονομική κατάσταση.
Επιπρόσθετα,
ο ΙΣΗ επισημαίνει ότι στην αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο όγκος
εργασίας κάθε εργαστηρίου και η αναλογία του ιατρικού προσωπικού σε αυτό.
 

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου