Επιστολή Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων για συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Προς τον κo Ανδρέα Λυκουρέντζο
Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αριστοτέλους 17
ΑΘΗΝΑ
Αθήνα 19-6-2013
Α.Π 38273
ΘΕΜΑ:«ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤA ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ»
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Έχουμε εκφράσει πολλές φορές την επιτακτική ανάγκη άμεσης καταβολής των οφειλομένων στους ιατρούς μέλη μας, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, αδυνατώντας, παρελθόντος του χρόνου, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να διασφαλίσουν τα μέσα βιοπορισμού της οικογένειάς τους. Η πολιτεία πρέπει να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της να καταβάλει άμεσα τα οφειλόμενα στους ιατρούς μέλη μας, ποσά τα οποία έχουν ήδη εκταμιευτεί στους λογαριασμούς του ΕΟΠΥΥ και για λόγους γραφειοκρατικούς δεν προχωρά αυτή η τόσο αναγκαία διαδικασία με αποτέλεσμα οι ιατροί να έχουν υποστεί τεράστια υλική αλλά και ηθική βλάβη.
Mία από τις κύριες αιτίες για τη μεγάλη καθυστέρηση υλοποίησης των πολιτικών δεσμεύσεων για την καταβολή των δεδουλευμένων στους συμβεβλημένους ιατρούς ήταν οι διατυπωμένες επιφυλάξεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου να αποδεχθούν τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο με βάση τις ήδη υφιστάμενες διατάξεις, πλην όμως η σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία υπεγράφη στις 18/6/2013, διευκρινίζει τα ζητήματα που προέκυψαν για τη διαδικασία της ενταλματοποίηση κατά τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο. Με την παρούσα επανερχόμαστε και εκ νέου αιτούμαστε να συναντηθούμε επειγόντως ώστε να σας θέσουμε εκ νέου το σοβαρότατο αυτό ζήτημα το οποίο πλήττει τον ιατρικό κόσμο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΑ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΠ Β. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΘ Δ. ΤΣΑΜΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΠ Α. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΗ Γ. ΠΑΣΠΑΤΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Σημ. Σύνταξης:Το ερώτημα βέβαια είναι τι έχει να πει ο ΠΙΣ γι’ αυτή την επιστολή … και αν βέβαια τελεί εν γνώση των Προέδρων που φαίνονται ότι την υπογράφουν !!!!

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου