Επιστολή ΙΣΘ προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ . ( 23/4/2013)

Ιατρικός LogoΘεσσαλονίκη, 23 Απριλίου 2013
Αρ. Πρωτ. : 2325/Γ
Προς τον
Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
κ. Λ. Παπαγεωργόπουλο

Κύριε πρόεδρε,
Οι ιατροί δεν επαιτούν. Από το 2009 τα ασφαλιστικά ταμεία παρανόμως δεν έχουν πληρώσει επισκέψεις εξετάσεις και πράξεις εν όλω ή εν μέρει. Οι ιατροί απαιτούν τα δεδουλευμένα. Δεν ζητούν από τον ΕΟΠΥΥ ούτε να τους χαρίσει χρήματα ούτε να τους δανείσει. Με επίγνωση της δύσκολης συγκυρίας περιμέναμε την αποπληρωμή μας ενώ την ίδια ώρα άλλοι πάροχοι εξωφλούντο περιέργως προνομιακά.

Σήμερα ο ΕΟΠΥΥ ζητά εκβιαστικά από τους ιατρούς να παραιτηθούν από κάθε νόμιμο δικαίωμα τους χωρίς να δεσμεύεται με αντίστοιχο σαφή τρόπο για το χρόνο της αποπληρωμής τους. Η συμπεριφορά και οι απαιτήσεις του ΕΟΠΥΥ είναι εξόφθαλμα καταχρηστικές και ως εκ τούτου δεν αποστερούν τους ιατρούς από τα δικαιώματά τους εφόσον η αποπληρωμή δεν πραγματοποιηθεί μέσα στα νόμιμα χρονικά όρια.

Ο Ιατρικός σύλλογος Θεσσαλονίκης σε περίπτωση εξαπάτησης των ιατρών και νέων καθυστερήσεων θα αναλάβει πρωτοβουλία δυναμικής διεκδίκησης των δεδουλευμένων, καταλογισμού ευθυνών και υπεράσπισης της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των ιατρών.

                  Ο Πρόεδρος                                        Ο Γραμματέας


                Τσάμης Δημήτρης                                   Νίτσας Νικόλαος

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου