ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ.

Δημήτρης Ν.Πατσάκης,7.7.13 
Η πληροφόρηση μάλλον δεν «συμφέρει», ειδικά όταν διαστρεβλώνεται η αλήθεια. Στον κρίσιμο τομέα της Υγείας, κάθε απόκρυψη ή «έκπτωση» σε βάρος της αλήθειας εκθέτει ανεπανόρθωτα όποιον ευθύνεται για την μερική ενημέρωση. Είμαι υποχρεωμένος να απαλλάξω της ευθύνης τον νέο Υπουργό Υγείας και να επιχειρηματολογήσω με βάση τα δεδομένα του Υπουργείου του. 
Σύμφωνα λοιπόν με το ESYnet, για το οποίο δεν φαντάζομαι να υπάρχει αμφισβήτηση της εγκυρότητας των στοιχείων του, 2 δημόσια νοσοκομεία εμφανίζονται να τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης ως προς τις ροές των πληρωμών των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Συγκεκριμένα, το εξαιρετικής σπουδαιότητας ως προς το επιστημονικό του έργο «ΩΝΑΣΕΙΟ» και το ιδιαίτερης λειτουργίας «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», εισέπραξαν για το 2012 και το Α΄3μηνο του 2013, περισσότερο από το 1/3 των συνολικών εκταμιεύσεων του 15μήνου από την Κ.Α. 
Συγκεκριμένα, το 2012, στο «ΩΝΑΣΕΙΟ» καταβλήθηκε το 57,95 και στο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» το 51,31% των συνολικών νοσηλειών της 2ης και 3ης Υ.Πε. Αντίστοιχα, στο διάστημα Ιαν-Μαρ’13, τα δύο αυτά «τυχερά» νοσοκομεία, εισέπραξαν από την Κ.Α. το 57,95 και το 87,92% του συνόλου των ασφαλίστρων των δύο Υ.Πε. 

Επειδή ο όγκος των νοσηλειών και στα 2 προαναφερόμενα νοσοκομεία απέχει μακράν του ανωτέρω ποσοστού, καλό θα είναι να μας πληροφορήσουν οι αρμόδιοι και όσοι βάζουν τον εκάστοτε Υπουργό να «βγάλει το φίδι από την τρύπα», τους λόγους, εκτός της προφανώς καλύτερης διοικητικο-λογιστικής οργάνωσής τους, της «επιτάχυνσης» των εκταμιεύσεων και της παράδοσης όλων των άλλων –κρατικών και ιδιωτών- παρόχων, στις «καλένδες». 
Όταν δεν «υπάρχει σάλιο», είναι επιβεβλημένο να εφαρμόζονται ισότιμα μέτρα ή κάνω λάθος;

ΥΠΕ Πληρωμές
στο τρέχον έτος
Πληρωμές
για το προηγ. Έτος
Πρώτων και Βοηθ. Αναλώ-σιμων Υπηρεσιών Πρώτων
και Βοηθ.
Αναλώ-σιμων Υπηρεσιών
2,060,536 696,308 14,084,082 50,549,855 1,278,626 8,234,314
1,147,937 488,674 16,031,376 28,832,972 1,177,895 9,535,206
196,689 1,316,677 12,745,413 39,702,799 1,110,168 5,038,859
4,910,690 2,422,963 5,395,815 28,121,228 1,675,489 6,098,618
292,614 1,117,587 2,230,991 8,411,001 786,460 2,046,796
2,172,098 3,015,844 4,627,356 40,920,203 3,880,065 7,741,092
144,010 1,465,576 3,820,902 25,403,933 1,171,248 2,858,562
ΣΥΝΟΛΑ 10,924,575 10,523,630 58,935,934 221,941,991 11,079,950 41,553,445
Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 532,735 14,052 6,922,113 2,390,958 153,520 2,052,328
% 3ης Υ.ΠΕ. 270.85% 1.07% 54.31% 6.02% 13.83% 40.73%
ΩΝΑΣΕΙΟ
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
66,083 1,540 10,586,585 27,286,610 157,754 1,814,650
% 2ης Υ.ΠΕ. 5.76% 0.32% 66.04% 94.64% 13.39% 19.03%
ΩΝΑΣΕΙΟ+ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
% ΣΥΝΟΛΟΥ
5.48% 0.15% 29.71% 13.37% 2.81% 9.31%
ΥΠΕ Εισπράξεις νοσηλίων για
προηγ. Έτος
Εισπράξεις νοσηλίων στο
τρέχον έτος
Εισπράξεις – Σύνολα
ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΟΙΝ.
ΑΣΦ.
ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΟΙΝ.
ΑΣΦ.
ΙΔΙΩΤΕΣ
7,027,711 180,803 232,903 5,992,844 7,260,614 6,173,647
9,450,808 131,278 7,296 3,105,030 9,458,104 3,236,309
2,650,807 23,721 1,000 1,596,385 2,651,807 1,620,107
2,528,900 27,637 36,477 1,190,476 2,565,377 1,218,113
3,053,387 44,573 15,150 1,155,989 3,068,537 1,200,562
1,522,131 73,141 8,519 2,161,305 1,530,650 2,234,446
528,203 37,185 60,590 1,114,438 588,792 1,151,623
ΣΥΝΟΛΑ 26,761,946 518,339 361,935 16,316,467 27,123,881 16,834,806
ΩΝΑΣΕΙΟ Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο
5,663,252 42,561 7,296 1,458,722 5,670,549 1,501,283
% 2ης Υ.ΠΕ. 59.92% 32.42% 100.00% 46.98% 59.95% 46.39%
Γ.Ν.
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
2,330,349 10,552 1,000 673,465 2,331,349 684,017
% 3ης Υ.ΠΕ. 87.91% 44.48% 100.00% 42.19% 87.92% 42.22%
ΩΝΑΣΕΙΟ+ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
% ΣΥΝΟΛΟΥ
29.87% 10.25% 2.29% 13.07% 29.50% 12.98%

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου