Επικαιροποιημένες οδηγίες για την πρόληψη μετάδοσης του ιού Ebola.

Εγκύκλιος επικαιροποιημένων οδηγιών για την πρόληψη μετάδοσης του ιού Ebola κατά την είσοδο μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, μέσω παράνομων σημείων εισόδου.
Επικαιροποιημένες ταξιδιωτικές οδηγίες (21/10/2014, 3η έκδοση) από την Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών της ΕΕ.
Αναρτήθηκε η νέα εγκύκλιος με επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης μετάδοσης του ιού Ebola κατά την είσοδο παράνομων μεταναστών.

Η εγκύκλιος αφορά το προσωπικό των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών, των Κέντρων Κράτησης (Προαναχωρισιακών), το Λιμενικό Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία, τους συνοριοφύλακες και το προσωπικό που εμπλέκεται (υγειονομικό και μη) στις διαδικασίες διαχείρισης των νεοεισερχόμενων παράνομων μεταναστών.

Στην εγκύκλιο δίνονται αναλυτικές, σαφείς και απλουστευμένες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης που απαιτούνται, κατά κύριο λόγο για την άμεση ταυτοποίηση της χώρας προέλευσης των εισερχομένων, όπως για την αναγκαιότητα άμεσης ιατρικής εκτίμησης. Σύμφωνα με τα προτεινόμενα υποδείγματα από το ΚΕΕΛΠΝΟ, τα Κλιμάκια Ιατρικού Ελέγχου (ΚΙΕ) υποχρεούνται να συμπληρώνουν Δελτίο Διαλογής ατόμων με ιστορικό ταξιδιών στη Δ. Αφρική, ενώ σε περίπτωση που μετανάστες τίθενται σε υποχρεωτική παρακολούθηση για 21 ημέρες, το ΚΙΕ καλείται να αποστέλλει καθημερινά στο ΚΕΕΛΠΝΟ ειδικό έντυπο  «Ημερήσιας Δήλωσης Νεοεισερχόμενων Ατόμων από Επηρεαζόμενες χώρες».

Εκδόθηκαν επίσης επικαιροποιημένες ταξιδιωτικές οδηγίες από τις Ευρωπαϊκές Αρχές, (ECDC) με πληροφορίες για όσους ταξιδεύουν στις πληγείσες χώρες της Δ. Αφρικής. Περιλαμβάνουν γενικές οδηγίες προφύλαξης από τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού του Ebola, στη βάση της ευαισθησίας του ιού σε κοινά απολυμαντικά, στη χλωρίνη και σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και της σχετικά χαμηλής επικινδυνότητας λόγω της έλλειψης αερογενούς μετάδοσης. (Επισυνάπτονται).

Επίσης, ολιγομελής ομάδα ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και ειδικών εμπειρογνωμόνων από τα Νοσοκομεία “Αμαλία Φλέμιγκ” και  “Σωτηρία” όπως και από το ΚΕΕΛΠΝΟ και ΕΚΕΠΥ παρακολούθησαν ειδικό σεμινάριο για τον ιό Ebola, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2014 στο Λουξεμβούργο, με πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Αρχών: Γενική Διεύθυνση SANCO, (Υγείας και Καταναλωτών) και ECDC.

Τέλος, με πρόσφατη Υ.Α. (Αριθµ. Πρωτ. Γ1α/οικ.96894,5/11 /2014 -ΑΔΑ:Β2Κ9Θ-ΧΘΛ) ο Υπουργός Υγείας ορίζει τα δύο Νοσοκομεία των Αθηνών “Αμαλία Φλέμιγκ” και  “Σωτηρία” ως Νοσοκομεία υποδοχής και νοσηλείας ύποπτων περιστατικών Ebola, ενώ επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ανάγκης και άλλα Νοσοκομεία με κατάλληλες υποδομές θα μπορούν να νοσηλεύσουν περιστατικά, μετά από απόφαση της αρμόδιας Εθνικής Επιτροπής Ιογενών Αιμορραγικών Πυρετών.

06112014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ κλικ εδω

 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  κλικ εδω

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου