Επίσχεση εργασίας ‘βλέπουν’ οι ιδιωτικές κλινικές λόγω οφειλών ΕΟΠΥΥ


Σε επίσχεση εργασίας μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, προσανατολίζεται ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ), εξαιτίας των υπέρογκων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τα μέλη του.

Τα προβλήματα του κλάδου, επισημαίνονται σε επιστολή του Συνδέσμου προς τον Πρωθυπουργό, με την οποία ζητείται η άμεση παρέμβασή του, ώστε να λυθεί το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι ιδιωτικές κλινικές, στη συνεργασία τους με το Δημόσιο.

Τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί παρουσίασε σε συνέντευξη ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Ανδρέας Καρταπάνης, ο οποίος παραθέτοντας στοιχεία έδειξε το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οιιδιωτικές κλινικές της χώρας, εξ αιτίας της άρνησης του Δημοσίου να καλύψει τις συμβατικές του υποχρεώσεις απέναντί τους.

Ο κ. Καρταπάνης τόνισε ότι οι ιδιωτικές κλινικές είναι σε αδυναμία να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και να πληρώσουν εργαζόμενους και προμηθευτές, με αποτέλεσμα υγιείς εταιρείες να κατηγορούνται από τον ίδιο τους τον οφειλέτη, το Δημόσιο, για αδυναμία καταβολής φόρων και εισφορών.

Σύμφωνα με τον κ. Καρταπάνη, ακόμη δεν έχουν εκκαθαριστεί οφειλές από το 2007 και συνολικά μέχρι 31.12.2011, οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τις ιδιωτικές οφειλές ξεπερνούν τα 530 εκ. ευρώ. Όμως ο ΕΟΠΥΥ με τις συμβάσεις που καθιερώθηκαν από την ίδρυσή του, αποτελεί το 50% του τζίρου των ιδιωτικών κλινικών κατά μέσο όρο, ποσοστό που στην επαρχία μπορεί να φτάνει και το 90% των ασθενών που κάνουν χρήση των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.

Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα της Barclays Research, οι οφειλές του κράτους αντιστοιχούν στο 4% του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα κάθε ενα δις. ευρώ που οφείλεται να αντιστοιχεί σε δυνατότητα αύξησης του ΑΕΠ κατά 0,5%.

Ο κ. Καρταπάνης σημείωσε πως από τα 4,6 δις. ευρώ προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, το 60% αφορά το φάρμακο και το υπόλοιπο 40% ολους τους υπόλοιπους παρόχους υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των νοσοκομείων.

Και ενώ οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τις κλινικές, για κάθε μήνα που περνά, αυξάνονται κατά 40 εκ. ευρώ, δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί η δέσμευση του υπουργού Οικονομικών για συμψηφισμό των οφειλών του Δημοσίου προς τις κλινικές με τις οφειλές των κλινικών για εισφορές, φόρο και ΦΠΑ.

Ο ΣΕΚ
Στη σχετική ανακοίνωση του συνδέσμου, επισημαίνονται ακόμη τα εξής:

‘Ο ΣΕΚ ζήτησε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό καλώντας τον να παρέμβει άμεσα και πρακτικά για να προστατέψει τη βιωσιμότητα ενός δυναμικού κλάδου της οικονομίας και πυλώνα της εθνικής υγείας που απειλείται με αφανισμό. Μόνο η πολιτική βούληση θα βάλει τέλος στις αυθαιρεσίες, στις ξαφνικές, μονομερείς μεταβολές σε συμφωνημένες υποχρεώσεις και στις μεθοδεύσεις που κυοφορούνται εν κρυπτώ για να καλύψουν τις αδυναμίες των ιθυνόντων.

Καταρρίπτοντας τα ευχολόγια και τους μύθους που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της συνεργασίας των ιδιωτικών κλινικών με το Δημόσιο, ο ΣΕΚ κατέγραψε τη ζοφερή πραγματικότητα παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα προχειρότητας, αιφνιδιασμού και έλλειψης κεντρικού σχεδιασμού ενώ παράλληλα κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις που, έστω και την ύστατη ώρα, θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν την εύθραυστη ισορροπία στην οποία βρίσκεται σήμερα η συνεργασία αυτή.

ΠΑΛΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΟΠΥΥ
Παρά το γεγονός ότι δεσμεύτηκε με Νόμο σε ειδικό λογαριασμό 1,5 δις Ευρώ από την Τρόικα για εξόφληση μέρους των ληξιπροθέσμων οφειλών 2007-2011 οι παλαιές οφειλές του ΕΟΠΥΥ στις ιδιωτικές κλινικές ξεπερνούν τα 530 εκατομμύρια ευρώ μέχρι 31-12-11. Για να προχωρήσει η διαδικασία εκκαθάρισης παλαιών οφειλών ο ΣΕΚ πρότεινε οι ιδιωτικές κλινικές να χρηματοδοτήσουν τον έλεγχό τους μέσα από μια τριμερή συμφωνία ΕΟΠΥΥ, Ιδιωτικών Κλινικών και Ελεγκτικών Εταιρειών της απόλυτης έγκρισης του Οργανισμού.

ΝΕΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΟΠΥΥ
Η σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τους παρόχους υγείας προβλέπει καταβολή του 90% της αποζημίωσης του μηνιαίου τιμολογίου εντός 45ημερών από την υποβολή του και εξόφληση εντός 6 μηνών το αργότερο. Η πραγματικότητα είναι ότι το 2012 έχει καταστεί ήδη ληξιπρόθεσμο και περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ οφείλονται από 1-1-12 μέχρι σήμερα. Το γεγονός ότι κάθε μήνα προστίθενται 40 εκατομμύρια νέων οφειλών οδηγεί σε εθνικοποίηση της ιδιωτικής υγείας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΟΠΥΥ
Για την εξασφάλιση ισότιμης μεταχείρισης και ισονομία στις πληρωμές των ιδιωτών που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ, ο ΣΕΚ πρότεινε αναλογικότητα στις πληρωμές κάθε μήνα με θέσπιση διαφανούς διαδικ
ασίας αποπληρωμής μέσω συγκεκριμένης ποσόστωσης, για κάθε φορέα.

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ
Παρά τη Δέσμευση των Υπουργείων Υγείας & Οικονομικών ότι ο συμψηφισμός των οφειλών των παρόχων Υγείας με τις απαιτήσεις τους από τον ΕΟΠΥΥ θα υλοποιηθεί το αργότερο μέχρι 31-10-2012, σήμερα αναμένεται πόρισμα ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι τις 28 Ιουνίου 2013. Ο ΣΕΚ προτείνει τον συμψηφισμό χρεών και οφειλών μετά την παρέλευση διπλάσιου χρόνου από την ημερομηνία αποπληρωμής της οφειλής.

ΕΝΙΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο ΣΕΚ πρότεινε την άμεση εφαρμογή ενιαίου πλαισίου λειτουργίας για όλους τους παρόχους Υγείας, μέσα από αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση και διαπίστευση των δημόσιων & ιδιωτικών νοσοκομείων με συγκεκριμένα κριτήρια και ανάλογη διαφοροποίηση των αποζημιώσεων.

ΥΓΙΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Η ιδιωτική υγεία λειτουργεί με τιμολόγια πολύ χαμηλότερα του Δημοσίου προσφέροντας υπηρεσίες πολύ υψηλότερης ποιότητας, ενώ παράλληλα η ίδια ιατρική πράξη κοστίζει 5 φορές πιο ακριβά στον δημόσιο αντί στον ιδιωτικό τομέα. Η πρόταση του ΣΕΚ περιλαμβάνει θέσπιση ενιαίου ποσού εισφοράς ασφαλισμένου ανεξαρτήτως αν εισάγεται σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, καθώς και έλεγχο υπερβολών, υπερβάσεων και ορθής εφαρμογής των ΚΕΝ σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα που θα συνοδεύεται από τη δημοσίευση συγκριτικών στοιχείων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Το Παπαγεωργίου, το Ωνάσειο και το Ερρίκος Ντυνάν, εντάσσονται στον κωδικό πληρωμών των ιδιωτικών νοσοκομείων, αλλά λειτουργούν με όρους Δημοσίου. Ο ΣΕΚ προτείνει να βγουν από τον κωδικό πληρωμών των ιδιωτικών νοσοκομείων χωρίς να μεταβληθεί το προϋπολογισμένο ποσό. Εναλλακτικά οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ να έχουν την ίδια συμμετοχή στο ΚΕΝ και να επιβαρύνονται τα τιμολόγιά τους με τον αντίστοιχο ΦΠΑ.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Η συνεργασία των παρόχων ιδιωτικής υγείας με το Δημόσιο διέπεται από συστηματικούς αιφνιδιασμούς, αυθαιρεσίες και μονομερείς μεταβολές των όρων των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί. Οι αλλαγές επιβάλλονται βίαια, κάποιες φορές με αναδρομική ισχύ, με Υπουργικές Αποφάσεις που ανακοινώνονταν σε μία νύχτα με αποτέλεσμα η Ιδιωτική υγεία να εκβιάζεται ώστε έχει μόνο υποχρεώσεις χωρίς κανένα δικαίωμα.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Η απουσία σχεδιασμού και εφαρμογής ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος που θα υποκαταστήσει τα προγράμματα των παλαιών ταμείων οδηγεί σε προχειρότητα και μπαλώματα που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες και δεν είναι συμβατές με τα σύγχρονα συστήματα, με αποτέλεσμα η ψηφιακή τεχνολογία να βρίσκεται στην υπηρεσία της ενίσχυσης της γραφειοκρατίας.

Κλείνοντας, ο κ. Καρταπάνης, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΚ δήλωσε ότι ο χρόνος ανοχής έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί και ότι ‘οι ζωές των εργαζομένων μας και των οικογενειών τους αλλά και η παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ σε όλη τη χώρα, κρέμονται από μια κλωστή. Η λύση εναπόκειται στην πολιτική βούληση στο ανώτατο επίπεδο’.

ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗ
IATRONET

– Posted using BlogPress from my iPad

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου