Επίσκεψη στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ της Γενικής Διευθύντριας του Ινστιτούτου Παστέρ Γαλλίας

Επίσκεψη στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ της Γενικής Διευθύντριας του Ινστιτούτου Παστέρ Γαλλίας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ πρόκειται να επισκεφθούν, η Καθηγήτρια κ. Alice Dautry, Γενική Διευθύντρια του Ινστιτούτου Παστέρ Γαλλίας και ο Dr Marc Jouan, Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Δικτύου Ινστιτούτων Παστέρ, τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 στις 9.30 π.μ.

 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τον Πρόεδρο Καθηγητή κ. Αντώνιο Αντωνιάδη, τον Γενικό Διευθυντή Καθηγητή κ.Μενέλαο Μανουσάκη, τα Μέλη τουΔιοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το Ερευνητικό προσωπικό.
Θα γίνει παρουσίαση τωνπολύπλευρων δραστηριοτήτων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

Στη συνάντηση θα παρευρεθούν η Α.Ε Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα κ. Jean Loup Kuhn‐Delforge, η Υφυπουργός Υγείας, Καθηγήτρια κ. Φωτεινή Σκοπούλη, καθώς και ο ΓενικόςΓραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Καθηγητής κ. Βασίλης Μάγκλαρης.

Σκοπός της επίσκεψης αυτής είναι η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Παστέρ Γαλλίας και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ στους τομείς της δημόσιας υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης, καθώς και η προώθηση της ανταλλαγής επιστημονικής γνώσης μεταξύ των δύο
Ινστιτούτων.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου