«Επίσημο» το κούρεμα στις παλαιές οφειλές του ΕΟΠΥΥ

Το κούρεμα
Το κούρεμα

Το 20% φτάνει το κούρεμα που αποφασίστηκε για τις παλαιές οφειλές (έως τις 31/10/2011) των ασφαλιστικών ταμείων προς τους παρόχους υγείας. Πιο συγκεκριμένα, στη σχετική ΚΥΑ που συνυπογράφουν ο αναπλ. υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος προβλέπεται:

– Προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού: ποσοστό έκπτωσης 20%, για δαπάνες ειδικών νοσοκομειακών υλικών (υλικά λαπαροτομίας, ορθοπεδικά υλικά, μοσχεύματα, τεχνητού νεφρού, καρδιοχειρουργικά, καρδιοεπεμβατικά, ενδοφακοί, επιθέματα μαστού, υλικά αγγειοπλαστικής, κ.α.).

– Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια: ποσοστό έκπτωσης 10% για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 15 χιλ. ευρώ και 15% για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 15 χιλ.

– Ιδιωτικές Κλινικές:ποσοστό έκπτωσης 8% για δαπάνες νοσηλείας ,

– Συμβεβλημένοι ιδιώτες ιατροί:ποσοστό έκπτωσης 10% για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 4 χιλ. ευρώ και 15% για πάνω από 4 χιλ.

– Συμβεβλημένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας (φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λπ.): ποσοστό έκπτωσης 10%.

– Φαρμακευτικές εταιρείες: ποσοστό έκπτωσης 2%.

Όπως διευκρινίζεται στην ΚΥΑ, οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται εφόσον παρασχεθεί η παραπάνω κατά περίπτωση αναφερόμενη έκπτωση εκ μέρους του δικαιούχου − παρόχου, με την προσκόμιση στον ΕΟΠΥΥ πιστωτικού τιμολογίου, υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι αποδέχεται τη ρύθμιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας και τέλος δεν έχει ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους − παρόχους, από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το 90% της δαπάνης της εμφανιζόμενης, επί του συνόλου των παραστατικών τα οποία έχουν υποβληθεί προς εκκαθάριση. Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται περαιτέρω οφειλή του δημοσίου.

Β. Κουρλιμπίνη

Πηγή:www.capital.gr

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου