ΕΟΦ: Θα ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο το barcode

Αξιότιμοι Κύριοι,

Στα πλαίσια της βελτίωσης της παρακολούθησης των στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας που αφορούν στην πώληση Φαρμάκων από τους ΚΑΚ και η οποία αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση της νόμιμης διακίνησης των Φαρμάκων και κυρίως για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με στόχο την μείωση και τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, ο ΕΟΦ από τις 26/3/2013 καθιερώνει, την καταχώρηση των σειριακών αριθμών των ταινιών γνησιότητας των φαρμάκων σε πραγματικό χρόνο ( real time ) στη βάση που έχει δημιουργηθεί στον ΕΟΦ για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο. Το παραπάνω σύστημα αντικαθιστά το υφιστάμενο , δηλαδή την μηνιαία υποβολή στοιχείων -ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ.

Η μη εφαρμογή της ηλεκτρονικής δήλωσης των στοιχείων με το παραπάνω τρόπο αποτελεί παράβαση που θα επισύρει την επιβολή κυρώσεων.

Παρακαλούνται όλοι οι ΚΑΚ για την απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω και καλούνται την Πέμπτη 21/3/20123 και ώρα 12.00 στα γραφεία του ΕΟΦ ( αίθουσα Καββαδίας –Καζάζης ) προκειμένου να γίνει η παρουσίαση της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής.

 

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου