ΕΟΦ: Ηλεκτρονική υποβολή Στοιχείων Ταινίας Γνησιότητας – Εξαγωγές

Ηλεκτρονική υποβολή Στοιχείων Ταινίας Γνησιότητας Φαρμάκων που προορίζονται για Ενδοκοινοτική Διακίνηση και Εξαγωγές από Φαρμακαποθήκες, Κατόχους Αδείας Χονδρικής Πώλησης και Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας.

Δείτε το έγγραφο του ΕΟΦ:Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου