ΕΟΠΥΥ: καμία εκδικητική διάθεση για τους γιατρούς

Καμία εκδικητική διάθεση έναντι του ιατρικού κόσμου της χώρας, δεν έχει ο ΕΟΠΥΥ, ωστόσο, οφείλει να θέσει σαφή όρια στη συνεργασία του με τους ιατρούς, να προστατεύσει την υγεία των πολιτών και τις εισφορές των ασφαλισμένων και των φορολογουμένων και να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Οργανισμού.


Την απάντηση αυτή δίνει η διοίκηση του Οργανισμού, με αφορμή την δικαίωση των 59 γιατρών, οι οποίοι θα μπορούν να συνταγογραφούν και πάλι.

Ο ΕΟΠΥΥ, όπως εξηγεί σε ανακοίνωσή του, στο πλαίσιο της διαφύλαξης της υγείας των πολιτών, της ιατρικής αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας των διαθέσιμων πόρων, προέβη στον έλεγχο των παραπεμπτικών παρακλινικών εξετάσεων τα οποία εκδόθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Από τον έλεγχο ο οποίος διεξήχθη, προέκυψε ένας αριθμός ιατρών οι οποίοι είχαν προβεί σε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι ενέργειες:

1. – Υπερβολική ζήτηση παρακλινικών εξετάσεων ή θεραπευτικών πράξεων, σε ποσοστό το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ το μέσο όρο της ειδικότητας τους

2. – Ζήτηση πράξεων οι οποίες δεν συνάδουν και βρσκονται εκτός της ειδικότητάς τους

3. – Πρόκληση αυξημένων δαπανών λόγω συστηματικής και επανειλημμένης “αυτοπαραπομπής”, δηλαδή ταυτοπροσωπίας εντέλλοντος-εκτελούντος (self-referral)

– Σύμφωνα με τα πορίσματα και με το θεσμικό πλαίσιο του ν.4047/2012, ο Οργανισμός κάλεσε τους ιατρούς να υποβάλλουν τις εξηγήσεις τους και να ενημερώσουν για τα ανωτέρω.

– Σε σύνολο 87 ιατρών, οι 59 δεν έδωσαν επαρκείς απαντήσεις και ο Οργανισμός αποφάσισε την τετράμηνη διακοπή της συνεργασίας τους, καθώς οι εν λόγω ιατροί είχαν υπερβεί το μέσο όρο της ειδικότητάς τους από 216% έως 2.898%!
Τα συλλογικά όργανα των ιατρών, σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, έχουν κληθεί από τον Οργανισμό να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή και οφείλουν να καταδικάζουν αντίστοιχα φαινόμενα τα οποία δρουν πρωτίστως αντικοινωνικά και θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του Οργανισμού και του δημόσιου συστήματος υγείας.

Και καταλήγει λέγοντας ο ΕΟΠΥΥ:

«Οι θριαμβολογίες για δήθεν “δικαστικό κόλαφο” απέχουν από την πραγματικότητα καθώς όλοι γνωρίζουν ότι η προσωρινή διαταγή είναι δικαστική απόφαση που δεν υπεισέρχεται στην ουσία της υποθέσεως και το κυριότερο λαμβάνεται δίχως τον αντίλογο του Οργανισμού.

Φυσικά η προσφυγή στη Δικαιοσύνη είναι δικαίωμα όλων των πολιτών και ο ΕΟΠΥΥ θα σεβαστεί απολύτως τις δικαστικές αποφάσεις για τους δύο ιατρούς που προσέφυγαν.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει το έργο του με μοναδικό κριτήριο τη βελτίωση του επιπέδου υγείας των πολιτών και την προάσπιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων, δίχως να εμπλέκεται σε μάχες στο πεδίο των εντυπώσεων».

http://www.onmed.gr/

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου