ΕΟΠΥΥ. Δ.Τ. για τα οικονομικά του

εοπυυ«Μαύρη τρύπα» στα οικονομικά του ΕΟΠΥΥ βλέπουν μόνο όσοι επιθυμούν
την επιστροφή του Οργανισμού στην περίοδο των ανεξέλεγκτων πληρωμών.
Στην εποχή που δεν λειτουργούσαν προϋπολογισμοί και απολογισμοί.
Στην εποχή της σπατάλης, της προκλητής ζήτησης και των ελλειμμάτων.
Στην εποχή που τα ασφαλιστικά ταμεία πλήρωναν 5,5 δις. ευρώ για φάρμακα (500
ευρώ το χρόνο ανά κάτοικο!!!!) και εκατοντάδες εκατομμύρια για διαγνωστικές
εξετάσεις και κάθε άλλης μορφής υπηρεσίες υγείας.
Επιστροφή σε ένα ακόμη παράδοξο ρεκόρ πολύ υψηλών δαπανών, δημόσιων και
ιδιωτικών για την υγεία. Αυτά μόνο στην Ελλάδα που απεργάζονται την κρίση
συμβαίνουν.
Δυστυχώς για όλους αυτούς και ευτυχώς για τους Έλληνες πολίτες η επιστροφή
αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί.
Ο ΕΟΠΥΥ με σεβασμό στις εισφορές των ασφαλισμένων του και στους
φόρους των πολιτών που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του, υλοποιεί
προϋπολογισμό επάρκειας και όχι σπατάλης.
Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για το 2013 έκλεισε χωρίς να δημιουργηθούν
νέα ελλείμματα. Αναφορικά με τον προϋπολογισμό της τρέχουσας χρήσης η
υπέρβαση των προϋπολογισθέντων εξόδων (6.768.879.635 ευρώ) σε σχέση με τα
προϋπολογισθέντα έσοδα (6.395.132.155)- διαφορά περίπου 373 εκ. ευρώ-
υπερκαλύπτεται από τα ταμειακά διαθέσιμα, (υπερβαίνουν τα 400 εκ. ευρώ) του
Αθήνα, 01/09/2014
Τηλ.:210 6871706 -708 & 750
Fax:210 6871769
Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39
E-mail:president@eopyy.gov.gr
Οργανισμού που υπήρχαν στις 31/12/2013, όπως προβλέπεται άλλωστε από την
κείμενη και ισχύουσα νομοθεσία.
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τρίτους, από την σύσταση του
(1.1.2012), ανήλθαν τον Ιούλιο 2014 στο ποσό των 670.094.844,48 ευρώ
παρουσιάζοντας μείωση 598.459.283,25 ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του
Ιουνίου του 2014 που έφτασε τα 1.268.554.127,73 ευρώ.
Επιπρόσθετα, οι εισπραχθείσες και μη αποδοθείσες εισφορές για τον ΕΟΠΥΥ
από τα ασφαλιστικά ταμεία ανέρχονταν τον Ιούλιο του 2014 σε 539.176.955 ευρώ.
Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο ΕΟΠΥΥ διασφαλίζει την επάρκεια
υπηρεσιών για τους πολίτες, τηρεί τον προϋπολογισμό του και δεν δημιουργεί νέα
ελλείμματα.
Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν όλα τα
μέτρα που απαιτούνται για την τήρηση των κλειστών προϋπολογισμών με
σύγχρονες ελεγκτικές μεθόδους, θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα και
κατευθυντήριες οδηγίες.
Σε υψηλή προτεραιότητα βρίσκεται ο στόχος που έθεσε ο Υπουργός Υγείας, κ. Μ.
Βορίδης για την τήρηση του προϋπολογισμού χωρίς την καταφυγή σε rebate και
clawback, μέτρα επαχθή αλλά αναγκαία στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου