ΕΟΠΥΥ.«Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για οφθαλμολογικά φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους».

Σχετικά: 1.Έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου 21165/06.06.2014.
2. Έγγραφό εοπυυ23μας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ31/1009/οικ. 28573/01.08.14
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού 1 σας κοινοποιούμε με το παρόν έγγραφο πρότυπες επικαιροποιημένες γνωματεύσεις για οφθαλμολογικά φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους
Προς διευκόλυνση και για αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων επισημαίνεται ότι απαιτείται μόνο η κατάθεση του προτύπου γνωμάτευσης με τα επισυναπτόμενα που αναφέρει για την εξέταση του φακέλου από την Επιτροπή, εκτός εάν ζητηθεί κατά περίπτωση επιπλέον διευκρίνιση από την Επιτροπή.
Συν/μένα φύλλα: 12

Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά .. κλικ εδώ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου