ΕΟΠΥΥ: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ eΔΑΠΥ

Σε συνέχεια των σχετικών ανακοινώσεων, σας ενημερώνουμε, ότι από την 31/5/2013, ο μηχανισμός, που υποστηρίζει την δυνατότητα διασύνδεσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΔΑΠΥ, με τα πληροφορικά συστήματα των παρόχων υγείας, έχει ολοκληρωθεί και έχει ήδη δοθεί η σχετική πρόσβαση (ψηφιακό πιστοποιητικό και κωδικοί πρόσβασης) σε συγκεκριμένους παρόχους, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η φάση της δοκιμαστικής / πιλοτικής λειτουργίας έως την 30/6/2013.

Προκειμένου όλοι οι συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας (ιατροί, Νοσοκομεία, Ιδ. Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Φυσικοθεραπευτές κλπ), οι οποίοι διαθέτουν δικά τους πληροφοριακά συστήματα, να αξιοποιήσουν την δυνατότητα αυτή, θα πρέπει προηγούμενα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, με ηλεκτρονικό αίτημα μέσω ειδικής εφαρμογής, η οποία θα ενεργοποιηθεί εντός του τρέχοντα μήνα. Τα
αιτήματα αυτά τελούν ειδικής έγκρισης από τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να διατεθεί η αναφερόμενη δυνατότητα.

Από την 1/9/2013 και μετά, η εκτέλεση των παραπεμπτικών από παρόχους ιδιωτικού φορέα, θα υποστηρίζεται πλέον αποκλειστικά, είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, είτε μέσω του μηχανισμού διασύνδεσης για ηλεκτρονικά παραπεμπτικά και δεν θα επιτρέπεται πλέον η υποβολή παραπεμπτικών μέσω αρχείου.

Σε κάθε περίπτωση, η εκτέλεση των παραπεμπτικών από παρόχους ιδιωτικού φορέα, θα αναγγέλλεται στο eΔΑΠΥ, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, της ημερομηνίας εκτέλεσης και της έκδοσης σχετικού φορολογικού παραστατικού (απόδειξη είσπραξης συμμετοχής).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γ.ΑΓΓΟΥΡΗΣ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου