ΕΟΠΥΥ. Απάτη και διαφθορά στον τομέα της υγείας

10η Διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την καταπολέμηση της διαφθοράς και
της απάτης στον τομέα της υγείας
Συνέντευξη Τύπου
Σημεία Ομιλίας Προέδρου ΕΟΠΥΥ, κ. Δ. Κοντού
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2014
Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο κάθε ποσό το οποίο
διατίθεται για υπηρεσίες υγείας να αξιοποιείται αποτελεσματικά και αποδοτικά, και
να κατευθύνεται σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.
Πράγματι οι αλόγιστες δαπάνες, η προκλητή ζήτηση, η παραβατική συμπεριφορά
από ορισμένους παρόχους υγείας και η άτυπη καθιέρωση των παραπληρωμών
έχουν ζημιώσει και συνεχίζουν να ζημιώνουν το κράτος και τους πολίτες με
απώλειες εκατομμυρίων ευρώ.
Παράλληλα, όμως, προκαλούν ανυπολόγιστη ζημία στους ασθενείς οι οποίοι είτε
υποβάλλονται σε περιττές εξετάσεις ή/και θεραπείες θέτοντας σε κίνδυνο την
υγείας τους, είτε δέχονται ασφυκτικές οικονομικές πιέσεις να προβούν σε άτυπες
παραπληρωμές προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ή καλύτερη
αντιμετώπιση.
Τα αίτια των περιστατικών διαφθοράς και απάτης στη χώρα μας πρέπει να
αναζητηθούν στην απουσία ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου, του
οριοθετημένου δηλαδή εκείνου πεδίου κανόνων, το οποίο θωρακίζει το σύστημα
και προστατεύει τόσο την πλειοψηφία των ενσυνείδητων επαγγελματιών υγείας,
όσο και τους ασθενείς. Η απουσία αυτή, διαχρονικά, επέτρεπε τη δράση όσων
παρανομούσαν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, με αποτέλεσμα την εκτίναξη των
δαπανών υγείας της χώρας, χωρίς να βελτιώνεται αντίστοιχα το επίπεδο υγείας του
πληθυσμού, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και ο βαθμός
ανταποκρισιμότητας των πολιτών από τις υπηρεσίες υγείας.
Κατά συνέπεια, η σαφής αποτύπωση των κανόνων διορθώνει το έλλειμμα της
διαφάνειας και αξιοπιστίας το οποίο υπάρχει ως προς τις διαδικασίες και
διαμορφώνει το εύρος της ελεγκτικής εποπτείας του ΕΟΠΥΥ.
2
Παράλληλα, η ηλεκτρονική καταγραφή και αποτύπωση κάθε συναλλαγής
ασφαλισμένων με τους παρόχους, η χρήση και ερμηνεία των στατιστικών
δεδομένων και η ενεργοποίηση της διαδικασίας των καταγγελιών, δημιουργεί ένα
σημαντικό «οπλοστάσιο» για την ανίχνευση περιοχών που ενδεχομένως
παρουσιάζονται φαινόμενα απάτης και διαφθοράς.
Στη βάση αυτών των κανόνων και εργαλείων, δομείται ελεγκτικός μηχανισμός, ο
οποίος λειτουργεί κατά τρόπο συστηματικό, δίχως να παρεμποδίζεται το σημαντικό
έργο των παρόχων και να μην εκτίθεται η «υγιής» κοινότητα των επαγγελματιών
υγείας και παρόχων υπηρεσιών υγείας.
Ιδιαίτερα σημαντικό βήμα, είναι, επίσης, η καθιέρωση των ηλεκτρονικών
διαδικασιών (συνταγογράφηση, εκτέλεση, υποβολή, έλεγχος δικαιολογητικών κλπ)
μέσω των οποίων περιορίζεται η φυσική επαφή των εμπλεκομένων και μειώνεται ο
κίνδυνος φαινομένων απάτης και διαφθοράς.
Επίσης, κρίσιμης σημασίας ζήτημα είναι ο καθορισμός των ποινών οι οποίες θα
πρέπει να είναι ανάλογες του μεγέθους της απάτης και της διαφθοράς και να μην
αποτελούν αμελητέα επίπτωση συγκριτικά με τα οφέλη τα οποία έχει κανείς
αποκομίσει με αποτέλεσμα να λειτουργούν ως κίνητρο για την επανάληψη της
πράξης.
Στο πλαίσιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική η πληροφόρηση, η ανταλλαγή
εμπειριών, η εκπαίδευση, η παρουσίαση νέων εργαλείων και η από κοινού
προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί η αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων, η
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και η ικανοποίηση των ασθενών.
Το διήμερο αυτό, στο πλαίσιο της 10ης Διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την
καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης στον τομέα της υγείας, θα έχουμε την
ευκαιρία να ακούσουμε σημαντικούς ξένους και έλληνες ομιλητές. Με το πέρας των
εργασιών του συνεδρίου δεν ολοκληρώνεται η προσπάθειά μας, αλλά
σηματοδοτείται η απαρχή μίας μακρόχρονης, διαρκούς και γόνιμης συνεργασίας.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου