ΕΟΠΥΥ: Έλεγχοι βιβλιαρίων υγείας και συνταγών για παράνομες χρεώσεις

Προτεραιότητα στον έλεγχο της παραβατικότητας δίνει η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, στην προσπάθειά της να προστατεύσει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων, αλλά και τους πόρους του Οργανισμού, που προέρχονται από εισφορές και φόρους των Ελλήνων πολιτών.
IATRONET
Από τους ελέγχους που διενεργεί η ΥΠΕΔΥΦΚΑ διερευνήθηκαν περαιτέρω, περιπτώσεις υπερσυνταγογράφησης, παράνομης χρήσης βιβλιαρίων υγείας και καταχρηστικές χρεώσεις Ιδιωτικών Κλινικών σε ασφαλισμένους για την νοσηλεία τους σε αυτές.

Σε ότι αφορά την υπερσυνταγογράφηση, προκλητή ζήτηση και παράνομη χρήση βιβλιαρίων υγείας, διερευνήθηκαν περαιτέρω δύο περιπτώσεις.

Υπερσυνταγογράφηση

Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε εν αγνοία το βιβλιάριο υγείας ασφαλισμένης από «άγνωστο» άτομο και εκδόθηκαν 48 συνταγές, με 102 εμβαλάγια ενός σκευάσματος με δραστική για χρονικό διάστημα από 1/2013 έως 1/2014. Η συνταγογράφηση διενεργήθηκε από 32 ιατρούς και οι συνταγές εκτελέστηκαν από 35 φαρμακεία σε περιοχές της Θεσσαλίας, Στ. Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας. Η ασφαλισμένη δεν ελάμβανε το σκεύασμα και δεν έπασχε από τις αναγραφόμενες στις συνταγές παθήσεις.

Στη δεύτερη περίπτωση ασφαλισμένος-νεφροπαθής χρησιμοποιούσε περισσότερα του ενός βιβλιάρια υγείας για υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων υψηλού κόστους, αλλά και άλλων φαρμάκων, οι ενδείξεις των οποίων δεν άπτονται των παθήσεών του, για χρονικό διάστημα από 1/2013 έως 2/2014. Οι συνταγές έχουν εκδοθεί από 15 ιατρούς της Αττικής και η διαφορά κόστους των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, σε σχέση με την αναγκαία φαρμακευτική αγωγή του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τον ιατρικό φάκελο και τον θεράποντα νεφρολόγο ιατρό, προσεγγίζει τα 148.000 ευρώ.

Ο έλεγχος των εμπλεκόμενων συνεχίζεται από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ, για τον καταλογισμό ευθυνών.

Επιστροφές συμμετοχών

Παράλληλα, η ΥΠΕΔΥΦΚΑ διερευνά ένα σύνολο καταγγελιών ασφαλισμένων για υπερχρεώσεις κατά την νοσηλεία τους σε Ιδιωτικές Κλινικές. Μεταξύ άλλων, πρόσφατα έχουν καταλογιστεί από την ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. για επιστροφή σε επτά ασφαλισμένους ποσά ύψους 80.000 ευρώ για καταχρηστικές χρεώσεις σε νοσηλείες και ειδικότερα σε ΜΕΘ ιδιωτικών κλινικών. 

ΟΙ έλεγχοι που διενεργεί ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση το επόμενο διάστημα. Ο έλεγχος της παραβατικότητας και η επιβολή ποινών σε αυτούς τους λίγους που τεκμηριωμένα παραβαίνουν τους κανόνες, διασφαλίζει το κύρος των πολλών λειτουργών της Υγείας, αλλά και των παρόχων που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου