Εξώδικο στον Αδωνι από ΟΕΝΓΕ για τους γιατρούς της Λάρισας

Εξώδικο προς τον υπουργό Yγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη απέστειλε η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών αναφορικά με το θέμα των γιατρών του ΕΣΥ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Λάρισας, ζητώντας του παράλληλα, να ανακαλέσει τις Διαπιστωτικές Πράξεις αυτοδίκαιης θέσης σε αργία των εν λόγω Ιατρών, πράξη, η οποία δεν θα αποτελεί απόδειξη αδυναμίας εκ μέρους του, αλλά απόδειξη θάρρους, πολιτικής εντιμότητας και υπευθυνότητας.

Να σημειωθεί, ότι οι συγκεκριμένοι Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. βρέθηκαν ενώπιον του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου με τη κατηγορία διάπραξης βαρύτατων πειθαρχικών παραπτωμάτων, σχετικά με ελεγχόμενες πράξεις των ετών 2008 και 2009.


Εξάλλου, οι Διαπιστωτικές Πράξεις αυτοδίκαιης θέσης σε αργία των εν λόγω Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., τις οποίες εξέδωσε ο υπουργός Υγείας, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, μολονότι έχει ανασταλεί η εκτέλεσή τους με Προσωρινές Διαταγές του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, συνιστούν δεύτερη δίωξη για τα ίδια πραγματικά περιστατικά και για την ίδια ακριβώς αιτία
Επιπλέον, σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, η Απόφαση του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου εντείνει και επιτείνει περαιτέρω τη προσβολή της προσωπικότητας των ως άνω Ιατρών Ε.Σ.Υ. από την βέβαιη καθυστέρηση εκδίκασης της υπόθεσής τους από το ως άνω Συμβούλιο, ενόψει της επανάληψης της πειθαρχικής ανάκρισης, με αποτέλεσμα η «ρετσινιά» του επίορκου υπαλλήλου να τους βαρύνει ήδη επί τέσσερα σχεδόν χρόνια, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να την αντικρούσουν, παραμένοντας σε «αναγκαστική» ομηρία, εφόσον τίποτα δεν προμηνύει την εν ευθέτω χρόνω οριστική εκδίκασή της.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί, αναφέρουν στο εξώδικο ότι «η παραπομπή των εγκαλούμενων Ιατρών στηρίχθηκε στην παντελώς ανυπόστατη Έκθεση Ελέγχου των Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), ενώ δεν προκύπτει ότι ερευνήθηκε από τους Επιθεωρητές ο ιατρικός φάκελος εκάστης επέμβασης, ώστε να μπορεί να εντοπιστεί το είδος των επεμβάσεων, ο χαρακτήρας τους ως επειγουσών, η αναγκαιότητα ή μη των χρησιμοποιούμενων υλικών, το ενδεδειγμένο ή μη των χρησι-μοποιούμενων υλικών τόσο από ιατρικής απόψεως, όσο και από οικονο-μικής με βάση, προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η οικονομική ζημία που υπέστη το Νοσοκομείο».

Επίσης, το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο κατέληξε ομόφωνα στο εξής συμπέρασμα:

« ……. η διενεργηθείσα έρευνα του ΣΕΥΥΠ δεν φέρει τα χαρακτηριστικά της ανάκρισης, καθόσον δεν προκύπτει με ασφάλεια ότι διενεργήθηκε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου (ένορκη εξέταση μαρτύρων και κλήση σε απολογία των διωκομένων), ώστε να ισοδυναμεί με ανάκριση και να μπορεί νόμιμα να την αναπληρώσει. Περαιτέρω η υπόθεση χρήζει ουσιωδών διευκρινίσεων, όπως η εξακρίβωση των συνθηκών διάπραξης των πειθαρχικών παραπτωμάτων, ο βαθμός ενοχής των διωκομένων ιατρών, η απουσία διαμαρτυρίας των διοικητικών υπαλλήλων, ο χαρακτηρισμός των επεμβάσεων ως κατεπειγουσών ή μη, και η συγκεκριμένη συμμετοχή των ιατρών στην προμήθεια και ανάλωση των υλικών χειρουργείου».

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου