Εξώδικο ΕΝ.Ι – Ε.Ο.Π.Υ.Υ προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ , τον Υπουργό Υγείας και το Ελληνικό Δημόσιο για την ΠΑΡΑΝΟΜΗ παρακράτηση δεδουλευμένων ποσών για τα έτη 2010 – 2012.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Του Πανελληνίου Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία “Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ”,που εδρεύει στην Αθήνα, οδός. Κηφισίας αρ.18., όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τονΠρόεδρο αυτού, κ. Γεώργιο Ελευθερίου

ΠΡΟΣ1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Εθνικός ΟργανισμόςΠαροχής Υπηρεσιών Υγείας” (εφεξής«Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»)., που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ.39 και εκπροσωπείται νόμιμα από τονΠρόεδρο αυτού Βουδούρη Γεράσιμο.

μέσω ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου