Ενημερωτικό Σημείωμα ΠΟΣΙΠΥ

Σας ενημερώνουμε μετά από επικοινωνία με τη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πως η πίστωση των χρημάτων στους λογαριασμούς των παρόχων για τον μήνα Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή.

Παράλληλα προωθείται η οριστικοποίηση μηνός Μαρτίου από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την Πέμπτη, οπότε και θα πρέπει να ελέγξετε αν στο πεδίο «Πορεία εκκαθάρισης και πληρωμής» μέσα στο e – ΔΑΠΥ έχουν συμπληρωθεί τα 2 πρώτα πεδία για να μην υπάρξει πρόβλημα με την επικείμενη πληρωμή σας.

Ο Πρόεδρος                      Ο  Γεν. Γραμματέας

Θ. Χατζηπαναγιώτου                      Ι. Κλεινάκης

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου