Ελευθερίου ζωντανά προς πατούλη στο ART Chanel : Την Τρίτη θα αναλάβουν δουλειά ορκωτοί λογιστές στον ΙΣΑ ! Αποτυχατε σε ΟΛΑ !

Ελευθερίου ζωντανά προς πατούλη στο ART Chanel : Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ πρέπει να είναι ΜΟΝΟ Πρόεδρος του ΙΣΑ. Την Τρίτη θα αναλάβουν δουλειά ορκωτοί λογιστές στον ΙΣΑ ! Αποτυχατε σε ΟΛΑ !

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου