ΕΚΑΣ τριών ετών ζητεί πίσω το ΙΚΑ

της Ρούλας Σαλούρου – Πηγή:www.capital.gr

Αναδρομικά, το ΕΚΑΣ του 2013 αλλά και των δύο προηγούμενων ετών αναζητεί το ΙΚΑ για τους συνταξιούχους που είτε έχουν ξεπεράσει το εισοδηματικό όριο των 850 ευρώ, είτε λαμβάνουν διπλή σύνταξη.

Στο πλαίσιο των περικοπών και της απεγνωσμένης προσπάθειας αύξησης των εσόδων, η διοίκηση του Ιδρύματος ζητεί με εγκύκλιό της την αναδρομική διερεύνηση από το 2011 όλων των συνταξιούχων που λαμβάνουν το Επίδομα. 


Αυτό που ζητείται είναι να εντοπιστούν οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες χορηγείται ακόμα το ΕΚΑΣ σε συνταξιούχους των οποίων των εισόδημα είναι υψηλότερο από τα όρια που έχουν θεσπιστεί. Μάλιστα η διοίκηση του ΙΚΑ προτρέπει τους εργαζόμενους που θα ασχοληθούν με τις συγκεκριμένες υποθέσεις, να προχωρήσουν ακόμα και σε μηνυτήριες αναφορές, όπου κριθεί απαραίτητο. Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι για το ΕΚΑΣ πραγματοποιούνται την ώρα που είναι γνωστό ότι από το νέο έτος, θα χορηγείται μόνο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ενώ στο συρτάρι του υπουργείου Εργασίας παραμένει η πρόταση για πλήρη αναδιάρθρωση και διακοπή καταβολής του ΕΚΑΣ.

Στην εγκύκλιο που αφορά περί τους 1500 με 2000 συνταξιούχους, ζητείται από τους υπαλλήλους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν στοιχεία από την ΗΔΙΚΑ που έχουν σταλεί στο ταμείο, και περιλαμβάνει τους συνταξιούχους στους οποίους έχει διακοπεί η χορήγηση του ΕΚΑΣ από την πληρωμή μηνός Αυγούστου, λόγω υπέρβασης του ορίου των 850 ευρώ το 2013, να αναζητήσουν άμεσα τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε μηνιαίες δόσεις των 80 ευρώ.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να ελεγχθεί για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και τυχόν υπέρβαση του εν λόγω κριτηρίου νια τα έτη 2011 και 2012 και αναζήτηση με τον ίδιο τρόπο των αντίστοιχων ποσών ΕΚΑΣ που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στα έτη αυτά.
Ζητείται επίσης, η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΕΚΑΣ από τους συνταξιούχους οι οποίοι ελάμβαναν το επίδομα ταυτοχρόνως και από άλλο φορέα. Ειδικά δε στις περιπτώσεις που η χορήγηση του επιδόματος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφείλεται σε απατηλή ενέργεια του συνταξιούχου (απόκρυψη στοιχείων, ψευδής δήλωση περί μη είσπραξής του και από άλλο φορέα), δηλαδή διαπιστώνεται ότι έχουν διαπραχθεί αξιόποινες πράξεις, καλούνται να υποβάλλουν μηνυτήρια αναφορά και να παρεμβαίνει εισαγγελέας.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου