Ειδική Ομάδα Εργασίας για τον έλεγχο των δαπανών του ΕΟΠΥΥ

Ειδική Ομάδα Εργασίας για τον έλεγχο των δαπανών
Η δημιουργία Ειδικής Ομάδας Εργασίας που θα προτείνει ένα νέο νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων – τμήμα ελέγχου δαπανών υγείας)  προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ΕΟΠΥΥ και την κάλυψη των νομοθετικών κενών στην επιθεώρηση και την επιβολή ποινών, αποφασίστηκε σε σύσκεψη που είχε ο υφυπουργός Υγείας κ.Αντώνης Μπέζας με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Δημήτη Κοντό στα γραφεία της ΥΠΕΔΥΦΚΑ.


Στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι η αναβάθμιση του ελεγκτικού ρόλου και της αποστολής της ΥΠΕΔΥΦΚΑ στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού των δαπανών στον τομέα της Υγείας.

Στόχος ακόμη της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, είναι η διασφάλιση πρόσβασης των επιθεωρητών της ΥΠΕΔΥΦΚΑ στα ηλεκτρονικά αρχεία του Κέντρου Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών (ΚΜΕΣ), της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) και της διαδικτυακής υποβολής των Δηλώσεων Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (e-ΔΑΠΥ), προκειμένου να υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τη μεταβολή των δαπανών (πχ δαπάνες για παρακλινικές εξετάσεις) και παρέμβαση με επιτόπιους ελέγχους στις περιπτώσεις που απαιτείται.
Στην σύσκεψη, αποφασίστηκε ακόμη, η ενίσχυση του νομικού τμήματος της ΥΠΕΔΥΦΚΑ με επιστημονικό προσωπικό και η υποστήριξη της ηλεκτρονικής της υποδομής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικό κλπ) ώστε να υπάρξει αξιοποίηση μεγαλύτερου εύρους πληροφοριών με συμπλήρωση των υπαρχόντων δεδομένων και διενέργεια εκτενέστερων διασταυρώσεων. ONMED.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου