Ειδήσεις – Νέα – Περίθαλψη & Ασφάλιση – Πάνω από 6 δισ. τα χρέη νοσοκομείων – Ταμείων

Ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα ανεξόφλητα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ.

Έως το τέλος του περασμένου Αυγούστου, μόνον τα νοσοκομεία του ΕΣΥ είχαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,71 δισ. ευρώ.

Το ίδιο διάστημα, τα Ταμεία όφειλαν 4,1 δισ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται και οι 930 εκατομμύρια οφειλές από το 2011 των φορέων που συνέστησαν τον ΕΟΠΥΥ.

Τα παραπάνω αναφέρονται – μεταξύ άλλων – στον προϋπολογισμό του 2013, ο οποίος κατατέθηκε την Τετάρτη στη Βουλή.

Οι συντάκτες του προϋπολογισμού επισημαίνουν ότι η εξόφληση των υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Θα συμβάλει – σημειώνουν – στην τόνωση της ρευστότητας της οικονομίας, θα αποσυμφορήσει τους δημόσιους προϋπολογισμούς και θα ενισχύσει την αξιοπιστία των δημόσιων φορέων.

Για να επιτευχθεί, ωστόσο, η διαδικασία εξόφλησης, απαιτούνται συγκεκριμένες λειτουργικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις από την πλευρά των φορέων που οφείλουν τα εν λόγω ποσά!

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) έχει αποστείλει από τον περασμένο Μάρτιο σχετική εγκύκλιο, με την οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα γίνει η εξόφληση.

Έχει ξεκινήσει, παράλληλα, διενέργεια ελέγχων, προκειμένου να διαπιστώσει εάν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

μέσω Ειδήσεις – Νέα – Περίθαλψη & Ασφάλιση – Πάνω από 6 δισ. τα χρέη νοσοκομείων – Ταμείων.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου