Εγκύκλιος Βορίδη για τα όρια συνταγογράφησης φαρμάκων

giatros_1_122Με νέα εγκύκλιο που απέστειλε προς τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, ο υπουργός υγείας Μάκης Βορίδης υπενθυμίζει σε γιατρούς και φαρμακοποιούς τα «πρέπει» και τα «δεν» για την τήρηση των ορίων δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων. Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αναφέρει:

«1. Οι ιατροί θα πρέπει να τηρούν προκαθορισμένα ελάχιστα όρια συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται μοναδικές. Η ΗΔΙΚΑ οφείλει να ενσωματώνει τα όρια αυτά στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ώστε να μην επιτρέπεται στον ιατρό να συνταγογραφεί φάρμακα που τον κατατάσσουν κάτω από το καθορισμένο ελάχιστο ποσοστό συνταγογράφησης φαρμάκων με δραστική ουσία εκτός προστασίας.

2. Επιπρόσθετα πρέπει να τηρηθούν οι υποχρεωτικοί στόχοι συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων. Η ΗΔΙΚΑ θα πρέπει να αναπροσαρμόσει το σύστημα ώστε ο ιατρός να δύναται να υποδείξει τις περιπτώσεις που πρέπει να χορηγηθεί γενόσημο φάρμακο. Εφόσον ο ιατρός υποδείξει γενόσημο φάρμακο κατά τη συνταγογράφηση, δεν επιτρέπεται η χορήγηση μη γενοσήμου από το φαρμακείο.

3. Οι ιατροί θα πρέπει να τηρούν τα προκαθορισμένα τους όρια φαρμακευτικής δαπάνης, τα οποία τους γνωστοποιούνται δια μέσου του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η ΗΔΙΚΑ θα πρέπει να ενσωματώνει τα όρια αυτά στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η ΗΔΙΚΑ θα πρέπει να ενσωματώνει τα όρια αυτά στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και να ενημερώνει καθημερινά τους ιατρούς για την ύπαρξη ή όχι υπέρβασης, καθώς και το ποσοστό αυτής, υπολογίζοντας σε ημερησία βάση τον αριθμό των διαφορετικών ασθενών και των προκαθορισμένο μέσο όρο δαπάνης αυτών. Σε περίπτωση επανειλημμένης υπέρβασης, ο ιατρός καλείται από τον ΕΟΠΥΥ για να δικαιολογήσει τη συνταγογράφησή του, γεγονός που δύναται να επισύρει διοικητικές κυρώσεις στον ιατρό σε περίπτωση μη επαρκούς αιτιολόγησης και ποινές, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των ορίων και του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.

4. Κατά την εκτέλεση των συνταγών οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στον ασθενή, για κάθε συνταγή συγκεκριμένης δραστικής ουσίας χωριστά, το φάρμακο με τη χαμηλότερη τιμή και το ποσό συμμετοχής που του αντιστοιχεί. Εφόσον ο ασθενής επιλέξει ακριβότερο φάρμακο, πληρώνει τη διαφορά και ο φαρμακοποιός οφείλει πριν την εκτέλεση της συνταγής να ενημερώσει τον ασθενή για το σύνολο της συμμετοχής του. Το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών προσαρμόζεται από την ΗΔΙΚΑ ώστε ο ΕΟΠΥΥ να ελέγχει σε Μηνιαία βάση τα δεδομένα εκτέλεσης συνταγών ανά φαρμακοποιό, να προβαίνει σε συγκριτικές αναλύσεις στην βάση προκαθορισμένων δεικτών και να θεσπίζει κίνητρα και αντικίνητρα για τους φαρμακοποιούς για την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού».

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου