Είκοσι πέντε ευρώ η εισαγωγή για νοσηλεία – Ανοιγμα σε ιδιώτες της ΠΦΥ

Η καταβολή του ποσού των 25 ευρώ λόγω εισαγωγής για νοσηλεία σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, η καταβολή υπέρ του ΕΟΠΥΥ ενός ευρώ ανά συνταγή, που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό (και τα δύο μέτρα θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2014), η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία, το αναδρομικό rebate που ζητείται από τους φαρμακοποιούς, ένα επιπλέον rebate για τα ακριβά φάρμακα (5% της λίστας του νόμου 3816), η εξόφληση από τον ΕΟΠΥΥ σε 60 ημέρες και όχι σε 45, η δυνατότητα τελικού συμψηφισμού τυχόν υπολειπόμενων ποσών με βάση τον συνολικό τζίρο κάθε εταιρείας και το άνοιγμα της αγοράς της ιδιωτικής υγείας, αποτελούν τις βασικότερες αλλαγές που αφορούν στην υγεία.

Ξεκινώντας από το τελευταίο, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) χορηγείται εφεξής: Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος, σε αστικούς συνεταιρισμούς ελεύθερων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης, βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους, καθώς και σε εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή.

μέσω Είκοσι πέντε ευρώ η εισαγωγή για νοσηλεία – Ανοιγμα σε ιδιώτες της ΠΦΥ.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου