ΔΥΝΑΜΗ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΗ

Συνάδελφε,

με πλήρη συναίσθηση της καταστάσεως στην Ιατρική κοινότητα αλλά και στην Ελληνική κοινωνία, με ρεαλιστική προσέγγιση των απαιτήσεων του άμεσου και απώτερου μέλλοντός μας, ζητάμε την ψήφο σου, στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου στις 12 – 13 Οκτωβρίου 2014.

Οφείλουμε στους εαυτούς μας, στην Ιατρική, στην κοινωνία να μιλήσουμε την γλώσσα του σήμερα με όρους μέλλοντος. Να φύγουμε μπροστά με γενναίες αποφάσεις και νέες ιδέες χωρίς κομματικές εξαρτήσεις και αγκυλώσεις. Να εξαντλήσουμε κάθε θεσμική δυνατότητα παρέμβασης προς όφελος όλων μας αλλά και του κοινωνικού συνόλου.

Με σεβασμό και ειλικρίνεια, με επιμονή και αποφασιστικότητα, με έντονη δράση και καθαρές τακτικές, με σαφήνεια θέσεων και ρεαλιστικές λύσεις, με συνέπεια λόγων και πράξεων θα εργασθούμε με στόχο την λύση των συσσωρευμένων προβλημάτων του ιατρού, του κάθε ιατρού.

Έχεις δύναμη… την ΔΥΝΑΜΗ ΥΓΕΙΑΣ…!

Χάρης Χ. Βαβουρανάκης 
Υποψήφιος πρόεδρος Ι.Σ.Η. 
ΔΥΝΑΜΗ ΥΓΕΙΑΣ


 

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου