Διευκρινίσεις για την τήρηση των φορολογικών στοιχείων των γιατρών

ac6ae9bfb56edca42dcaad21f22f5b6f_XLΑπό 1/1/2014 υπάρχει πλήρης κατάργηση των πρόσθετων βιβλίων (βιβλίων ασθενών)

Υπάρχει πλήρης κατάργηση της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων

Τα ελεύθερα επαγγέλματα συνεχίζουν να απαλλάσσονται από τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών και ειδικών φορολογικών μηχανισμών

Οι γιατροί θα συνεχίσουν να εκδίδουν αθεώρητες αποδείξεις όπως μέχρι τώρα και να αναγράφουν τα στοιχεία των ασθενών όπως προβλέπεται

Αναλυτικά, μπορείτε να διαβάσετε τη διαδικασία στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών:

 http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/f1bb4100-3a97-40bc-965a-3e2a30507ad9

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου