ΔΕΛΤΙΟΤ ΤΥΠΟΥ ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Μενάνδρου 34 Αθήνα Τηλ.: 210-5239243,6976-603109 Fax: 210-5237280
Αθήνα 21/1/2014 
Αρ. Πρωτ.: 14

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Το μήνυμα της σημερινής Γενικής Συνέλευσης προς την Κυβέρνηση είναι: 
– Απόσυρση του υπό κατάθεση Νομοσχεδίου, που καταστρέφει τη Δημόσια Υγεία προς όφελος των μεγάλων Ιδιωτικών συμφερόντων, με συνέπεια την αυξημένη οικονομική συμμετοχή των ασφαλισμένων.

– Πρόσβαση όλων στο Δημόσιο σύστημα ανεξάρτητα από την ασφαλιστική ικανότητα. 

– Καμία διαταραχή των εργασιακών σχέσεων του Υγειονομικού Προσωπικού. Όχι στις διαθεσιμότητες – «αυτοαπολύσεις». 

Ενδεχόμενη αλλαγή εργασιακών σχέσεων προϋποθέτει Υγειονομικό Σχεδιασμό – Υγειονομικό Χάρτη και ειλικρινή διάλογο όλων των φορέων. 

– Είναι ζήτημα Δημοκρατίας ότι ο σχεδιασμός για την Υγεία, που είναι ο σκληρός πυρήνας του κράτους, πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Ελληνικού λαού και να μην υπόκειται στις επιταγές της Task Force. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου