Δελτίο Τύπου Ι.Σ.Πελοποννήσου: Αναλυτική κατάσταση Πρωτ/θμιας Φροντίδας Υγείας στη Πελοπόννησο

Στα πλαίσια του 11ου Παμπελοννησιακού συνεδρίου που διενεργήθηκε στην Πάτρα στις 18 και 19 Οκτωβρίου, παρουσιάσθηκαν στοιχεία που αναδεικνύουν προβλήματα που σχετίζονται με υποχρηματοδότηση και έλλειψη εφαρμογής απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υπό το συντονισμό του Προέδρου του ΠΙΣ, Μιχάλη Βλασταράκου. 

Συλλέχθηκαν στοιχεία από όλους τους νομούς της Πελοποννήσου, με τη συνδρομή όλων των Ιατρικών Συλλόγων, με σκοπό να αναδειχθούν οι ελλείψεις του δημόσιου συστήματος υγείας, σε σχέση με την ειδικότητα του οικογενειακού ιατρού αλλά και με άλλες ειδικότητες που θεωρούνται άκρως αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία της ΠΦΥ στην Πελοπόννησο. 

Παρατίθενται τα αριθμητικά στοιχεία των ιατρών που ασκούν την ειδικότητά τους μέσα από το δημόσιο σύστημα υγείας (σύμβαση με ΕΟΠΥΥ, εργασία στο ΠΕΔΥ ή στα κέντρα υγείας).
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Κάτοικοι 283.171
Υγιειονομική κάλυψη Νοτιοδυτικής Ελλάδας
ΕΟΠΥΥ
ΠΕΔΥ
ΚΕΝΤΡΑ
ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
1
1
2
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
0
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ
0
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
13
1
34
48
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
5
2
7
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
0
ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
5
2
7
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
40
5
45
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
14
4
18
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
2
2
4
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
6
6
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
13
1
14
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
4
1
5
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
11
3
14
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
42
11
3
56
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
7
8
2
17
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
2
1
3
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
20
9
1
30
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1
0
1
ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
2
2
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
4
1
5
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
1
1
2
ΩΡΛ
8
1
9
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
15
1
1
17
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
60
2
1
63
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
5
5
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
6
6
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
1
1
287
56
44
387
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ – ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
Κάτοικοι 26.523
ΕΟΠΥΥ
ΠΕΔΥ
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
0
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
0
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ
0
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
2
19
21
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
0
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
0
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
0
ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
6
6
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
2
2
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
3
1
4
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
0
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
1
1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
0
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
1
1
2
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
0
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
3
3
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
0
ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
0
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
0
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
0
ΩΡΛ
0
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
3
3
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
1
1
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
0
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
0
15
2
26
43
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Κάτοικοι 145.360
ΕΟΠΥΥ
ΠΕΔΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
0
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
0
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ
0
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
12
12
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
1
1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1
1
2
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
1
1
ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
0
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
11
11
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
5
5
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
4
3
7
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
2
1
3
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
1
1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
17
3
20
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
6
6
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
0
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
5
5
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
0
ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
2
2
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
0
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
1
1
ΩΡΛ
1
1
2
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
3
3
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
37
37
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
1
1
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
0
111
9
120
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Κάτοικοι 97.044
ΕΟΠΥΥ
ΠΕΔΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
0
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
0
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ
0
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
3
3
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
1
1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1
1
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
0
ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
1
1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
6
2
8
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
1
1
2
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
2
2
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
1
1
2
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
1
1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
6
5
11
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
1
1
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
0
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
1
1
2
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
0
ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1
1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
0
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
1
1
ΩΡΛ
1
1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
3
3
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
17
2
19
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
0
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
1
1
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
0
46
15
61
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Κάτοικοι 86.820
ΕΟΠΥΥ
ΠΕΔΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
0
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
0
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ
0
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
4
4
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
0
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
0
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
0
ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
0
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
4
4
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
0
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
1
1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
0
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
2
2
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
1
1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
1
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
0
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
4
4
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
0
ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
0
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
0
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
0
ΩΡΛ
0
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
3
3
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
15
15
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
0
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
0
33
1
34
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Κάτοικοι 89.600
ΕΟΠΥΥ
ΠΕΔΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
0
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
0
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ
0
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
4
4
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
0
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
0
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
0
ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
3
3
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
3
2
5
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
0
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
0
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
0
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
5
2
7
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
1
2
3
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
0
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
2
2
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
0
ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
0
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
1
1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
0
ΩΡΛ
0
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
1
1
2
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
17
17
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
0
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
0
37
7
44
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κάτοικοι 163.110
ΕΟΠΥΥ
ΠΕΔΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
0
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
0
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ
0
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
7
7
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
1
1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
0
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
0
ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
2
1
3
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
8
2
10
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
5
1
6
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
1
1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
3
2
5
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
1
1
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
1
1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
10
3
13
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
1
1
2
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
0
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
4
4
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1
1
ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4
4
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
1
2
3
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
1
1
ΩΡΛ
0
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
2
2
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
29
29
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
1
1
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
3
3
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
0
0
84
14
98
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ – ΠΥΡΓΟΣ
Κάτοικοι 128.000
ΕΟΠΥΥ
ΠΕΔΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
0
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
0
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ
0
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
1
1
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
1
1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
0
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
0
ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
0
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
6
6
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
1
1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
1
1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
4
4
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
1
1
2
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
0
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
4
4
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
3
3
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
0
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
3
3
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
0
ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
0
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
0
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
0
ΩΡΛ
1
1
2
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
1
1
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
17
17
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
1
1
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
2
2
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
0
44
5
49
  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ – ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Κάτοικοι 33.000
ΕΟΠΥΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
0
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
0
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ
0
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
0
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
0
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
0
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
0
ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
0
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
1
1
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
1
1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
3
3
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
0
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
1
1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
1
1
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
0
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
1
1
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
0
ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
0
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
0
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
0
ΩΡΛ
0
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
1
1
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
13
13
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
0
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
0
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
0
22
22
Για όσους πολίτες έχουν την οικονομική δυνατότητα, υπάρχει η επιλογή της κάλυψης των κενών του δημόσιου συστήματος στις ανάγκες πρωτοβάθμιας υπηρεσίας υγείας, από τον ιδιωτικό τομέα. 

Ως θεσμικοί φορείς, οφείλουμε να αναδείξουμε τις σημαντικές ελλείψεις ανά νομό και να επιστήσουμε την προσοχή της πολιτείας στο γεγονός ότι περιοχές με “ισχυρότερο” σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας παράγουν καλύτερα αποτελέσματα για την δημόσια υγεία και ότι καθώς ο αριθμός των γιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας/10.000 αυξάνεται, η συνολική νοσηρότητα και θνησιμότητα μειώνονται με επίτευξη χαμηλότερης συνολικής δημόσιας δαπάνης για την υγεία των πολιτών. 
Αντιθέτως η εφαρμοζόμενη ως σήμερα, πολιτική υγείας έχει οδηγήσει σε: 

Αργοπορία διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, αποδυνάμωση και κατακερματισμό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με εμπόδια στην πρόσβαση των ασφαλισμένων σε υπηρεσίες υγείας. 

• Υποβάθμιση της λειτουργίας της νοσοκομειακής περίθαλψης, λόγω της υποχρεωτικής κάλυψης αναγκών ΠΦΥ.

• Η αποδυνάμωση της ΠΦΥ οδηγεί σε έλλειψη πρόληψης, καθυστερημένη διάγνωση και αδυναμία ελέγχου χρόνιων νοσημάτων και μολυσματικών ασθενειών. 

• Το συνολικό πρόβλημα εντείνεται από την από-ασφάλιση σημαντικής μερίδας του πληθυσμού, με αύξηση της συνολικής νοσηρότητας / θνητότητας και συνολική επιδείνωση των δεικτών δημόσιας υγείας. 


ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μαστοράκου Άννα, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Μιχαήλ Μιχάλης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας

Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδος

Δαμασκηνός Σωτήριος, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας

Γαλανόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας

Παπασταματάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας,

Παπαγεωργίου Ευάγγελος, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πύργου-Ολυμπίας

Τσιρώνη Μαρία, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας
Κοίλιας Σωτήριος, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου