Δελτίο Τύπου ΙΣ Αιγίου: Αντίθεση στο πλαφόν συνταγογράφησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
      Φεϊζοπούλου 8, ΑΙΓΙΟ 25 100
      Τηλ. 26910 28061
       Fax. 26910 28481
email:  isaigiou@gmail.com

                                      Αίγιο 11.7.2014

                      Αριθμ.Πρωτ.

 
                                                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χωρίς καμιά συναίνεση του Ιατρικού κόσμου  για ακόμα μια φορά, εφαρμόζεται ένα  μέτρο  περιορισμού της ιατρικής συνταγογράφησης.

  Χωρίς διάλογο με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον κατεξοχήν αρμόδιο και γνώστη των αναγκών σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασθενών, νομοθετούνται εγκύκλιοι και αποφάσεις που στρέφονται κατά της ορθής άσκησης της ιατρικής με λογιστικοοικονομικά κριτήρια.

  Οι Ιατρικοί Σύλλογοι και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχουν επανειλημμένα τοποθετηθεί ότι η ιατρική αντιμετώπιση κάθε ασθενούς είναι μοναδική, και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να επιβάλλονται μέτρα που σύμφωνα με την ιατρική δεοντολογία και την διεθνή εμπειρία είναι σε βάρος του ασθενούς και ιδιαίτερα του οικονομικά ασθενέστερου.  Προτείνουν δε τον έλεγχο της συνταγογράφησης μέσω διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων που και εδώ βέβαια βαρύνουσα άποψη στην διαμόρφωσή τους πρέπει να  έχει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

  Η μείωση του κόστους της φαρμακευτικής δαπάνης μπορεί επίσης να προκύψει από την τιμολόγηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων, τις πιέσεις που μπορεί να ασκήσει το Υπουργείο Υγείας στις πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρίες και την δημιουργία μεσοπρόθεσμα Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας και Φαρμακαποθήκης.

  Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε τέτοιου είδους αποφάσεις που πλήττουν τον ασθενή και δημιουργούν προσκόμματα στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
                                            Για το ΔΣ του ΙΣΑ
                      Ο Πρόεδρος                                  Η Γραμματέας
                       Σ. Κοίλιας                                      Α. Υφαντή

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου