Δελτίο τύπου Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας: επίσκεψη Υφυπουργού Υγείας κ Μπέζα στο νοσοκομείο Πρέβεζας

Ιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Με αφορμή τη χθεσινή επίσκεψη του Υφυπουργού Υγείας, κ Μπέζα, στο Νοσοκομείο Πρέβεζας διαπιστώνουμε τα εξής:
 
Σε κάποιο βαθμό, διακρίναμε μία προσπάθεια να υποβαθμισθούν τα προβλήματα του Νοσοκομείου Πρέβεζας (ελλείψεις σε προσωπικό, πχ αναισθησιολόγοι, παιδίατροι, ουρολόγος, κλπ, καθώς επίσης και ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή) και να δοθεί μία σχετικά εξωραϊσμένη εικόνα.
 
Η απουσία εκπροσώπου του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας από τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας, δεν ήταν επιλογή του ιατρικού συλλόγου. Προφανώς οφειλόταν στο γεγονός, ότι ο Υφυπουργός δεν έκρινε σκόπιμο να συνομιλήσει με το θεσμικό φορέα που εκπροσωπεί τους γιατρούς της περιοχής μας. Θεσμικό φορέα των γιατρών, που έχει διαμορφωμένες απόψεις και ρεαλιστικές προτάσεις για όλα τα σημαντικά ζητήματα, που αφορούν στα θέματα της υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή μας.
 
Ωστόσο, καταρχήν αντιμετωπίζουμε θετικά τις δεσμεύσεις που έγιναν από τον Υφυπουργό, ότι θα διατηρηθεί ο χαρακτήρας και θα υποστηριχθεί η ομαλή λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, ότι δεν θα κλείσει η τοπική μονάδα του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ), αλλά θα γίνει κέντρο υγείας αστικού τύπου και ότι οι συμβάσεις των επικουρικών ιατρών στο νοσοκομείο θα είναι τριετείς.

Όμως, δεν ακούσαμε άμεσες, πειστικές και μόνιμες λύσεις για τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Αυτές οι ελλείψεις απαιτούν επείγουσα αντιμετώπιση, προκειμένου να είναι ασφαλής η εφημέρευση του Νοσοκομείου, καθώς επίσης και των Κέντρων Υγείας του Νομού. Το Νοσοκομείο Πρέβεζας είναι το μοναδικό στην παραλιακή ζώνη της Ηπείρου και καλύπτει τα επείγοντα περιστατικά που αφορούν μεγάλο αριθμό κατοίκων, αλλά και επισκεπτών. Συνεπώς, αποτελεί πολύ σημαντική δομή υγείας, μέσα στα πλαίσια ενός αποτελεσματικού υγειονομικού χάρτη. Το νοσοκομείο σήμερα λειτουργεί οριακά, μόνο επειδή το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καταβάλει προσπάθειες πάνω από τα όρια των αντοχών του και μάλιστα με πενιχρή αμοιβή, σε σχέση με το προσφερόμενο έργο.
 
Ο Ιατρικός Σύλλογος, θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα ασκεί πιέσεις στους αρμοδίους της Πολιτείας, προκειμένου να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις, αλλά και να επιλυθούν τα προβλήματα, που ταλανίζουν το χώρο της Υγείας στο Νομό μας.
 
Πρέβεζα, 19/1/2014
 
Εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου,
 
Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας
Ευάγγελος Μπακόλας  Χρήστος Γούσης

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου