Δελτίο Τύπου Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά: αποτελέσματα εκλογών

Πειραιάς, 14-10-2014

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

Μετά το πέρας των Αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά στις 12 & 13 

Οκτωβρίου 2014, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :

o Δυναμική Ανανεωτική Κίνηση Ιατρών Πειραιά 6 έδρες

o Ενωτική Κίνηση Ιατρών – ΕΚΙ 3 έδρες

o Αγωνιστικό Μέτωπο Γιατρών 2 έδρες

o Εναλλακτική Δράση Ιατρών Πειραιά – ΕΔΙΠ 2 έδρες

o Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση – ΔΗΠΑΚ 1 έδρα

o Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή--Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών-

-ΑΡΣΙ-Νυστέρη-Ανεξάρτητοι              1 έδρα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ     ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΡΩΦ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου