Για νέες ελλείψεις υλικών στα νοσοκομεία προειδοποιούν οι προμηθευτές

 Για νέες ελλείψεις υλικών στα νοσοκομεία προειδοποιούν οι προμηθευτές

Νέες ελλείψεις υλικών στα νοσοκομεία θα δημιουργήσει σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών & Υγείας, η τελευταία απόφαση του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει της οποίας δεν θα επιτρέπεται πλέον, η έγκριση καμίας δαπάνης για προϊόντα που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ).

 

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών & Υγείας επισημαίνει ότι η άμεσα εκτελεστή απόφαση δίνει την χαριστική βολή στους προμηθευτές αφού είναι ‘κοινό μυστικό’ ότι λόγω ‘γραφειοκρατικών’ καθυστερήσεων της ΕΠΥ και των Νοσοκομείων, ένα μικρό μόνο ποσοστό από τα άκρως απαραίτητα κυκλοφορούντα ιατροτεχνολογικά υλικά, είναι αναρτημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών (ΠΤ), ενώ μεγάλη ομάδα προϊόντων, που διατίθενται με συνοδό εξοπλισμό είναι αδύνατο να αναρτηθούν, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης του κόστους τους.
Επίσης τονίζει ότι με αυτό τον τρόπο καταδικάζονται προμηθευτές και ασθενείς, καθώς οι μεν προμηθευτές δεν θα πληρωθούν ποτέ για υπηρεσίες και προϊόντα που έχουν ήδη διαθέσει και εφεξής δεν θα μπορούν να προμηθεύουν τα νοσοκομεία με απαραίτητα υλικά, οι δε ασθενείς γιατί δεν θα έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης!

 

Όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των προμηθευτών Υγείας, με τα χρέη των Νοσοκομείων του ΕΣΥ να διογκώνονται συνεχώς και να οδηγούν σε ακόμα μεγαλύτερες ελλείψεις υλικών. Συγκεκριμένα, τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ έχουν εξοφλήσει €800 εκ. στους προμηθευτές, μόλις το 44% των συνολικών οφειλών τους που υπερβαίνουν τα €1,8 δις μέχρι τις 31.12.2011. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στον ΕΟΠΥΥ το πρόβλημα των χρεών είναι ακόμη πιο έντονο, αφού ενώ επρόκειτο να χρηματοδοτηθεί με € 1,5 δις για μέρος των οφειλών του μέχρι 31.12.2011, μέχρι σήμερα έχει λάβει μόνο €725 εκ. και δεν έχει πληρώσει ούτε καν τα €340 εκ.! Ειδικά οι εταιρείες με Ιατροτεχνολογικό Υλικό δεν έχουν πληρωθεί ούτε ένα ευρώ λόγω της συνηθισμένης γραφειοκρατίας που συχνά – πυκνά εμποδίζει την αποπληρωμή τέτοιων κονδυλίων.

 

Τέλος το ΔΣ του ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας επισημαίνει ότι: «Οι καθυστερήσεις αυτές αντιβαίνουν στα θεμιτά συναλλακτικά ήθη αλλά και στη θεσπισμένη νομοθεσία, που προβλέπει, βάσει του Ν4152/13 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις πληρωμές, εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου εντός 60 ημερών. Οι κατάφορες παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας εκ μέρους της πολιτείας δεν πλήττουν μόνο τους προμηθευτές του ΕΣΥ αλλά θέτουν σε τεράστιο κίνδυνο την Δημόσια Υγεία από τις ελλείψεις των υλικών πρώτης ανάγκης που μοιραία θα επακολουθήσουν».

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου