Βέβαιες απολύσεις από την Υγεία τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2014!

Από Βασίλη Βενιζέλο – YGEIA360.GR

Σίγουρες απολύσεις από τον χώρο αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας θα περιλαμβάνει το «πακέτο» της διαθεσιμότητας – κινητικότητας γιατρών και εργαζομένων του ΕΣΥ και άλλων εποπτευομένων από το υπουργείο Υγείας στην περίοδο Ιουνίου -Ιουλίου 2014. Ο αριθμός των υπαλλήλων οι οποίοι θα απολυθούν, με βάσει τις μνημονιακές δεσμεύσεις ανέρχεται στους 11.000, αλλά δεν έχει προσδιορισθεί ακόμη ο συγκεκριμένος αριθμός των υπό απόλυση υπαλλήλων ανά υπουργείο.

Τα υπουργεία από τα οποία θα προκύψουν, πάντως, οι απολύσεις είναι τα Οικονομικών, Ανάπτυξης, Παιδείας, Πολιτισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Υγείας, Εργασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών – Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου