Αρχίζει η αξιολόγηση γιατρών στο ΠΕΔΥ

676e7a2e2f17b11617f04820de894fc1_LΜε εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας, Αντ. Μπέζα σηματοδοτείται η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης για τους πρώην γιατρούς και οδοντιάτρους του ΕΟΠΥΥ, που εντάχθηκαν στις μονάδες του ΠΕΔΥ.

Μετά τη συγκρότηση των 5μελών Συμβουλίων Αξιολόγησης σε κάθε ΔΥΠΕ, ο Υφυπουργός εξέδωσε την εγκύκλιο με την οποία δίνονται διευκρινήσεις για τη διαδικασία αξιολόγησης και κατάταξης στον κλάδο ιατρών-οδοντιάτρων του ΕΣΥ, των ιατρών και οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των ΔΥΠε.
Η διαδικασία, που ξεκινάει με την εγκύκλιο, αναμένεται να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το νόμο, εντός 8 μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων των ιατρών και οδοντιάτρων στο ΠΕΔΥ.
Συγκεκριμένα, «η εγκύκλιος καθορίζει τα κριτήρια με τα οποία τα Συμβούλια θα αξιολογήσουν ατομικά τους υποψηφίους και ακολούθως θα τους κατατάξουν σε συγκεκριμένο βαθμό», αναφέρει ανακοίνωση της Αριστοτέλους. Η διαδικασία έχει ως εξής:
Τα Συμβούλια θα αξιολογήσουν την εμπειρία, το επιστημονικό έργο, την εκπαιδευτική δραστηριότητα του αξιολογούμενου ως εκπαιδευόμενου καθώς και την προϋπηρεσία των υποψηφίων. Στη συνέχεια θα κατατάξουν σε βαθμό Επιμελητή Β’ όσους έχουν συνολική προϋπηρεσία έως 10 έτη, σε βαθμό Επιμελητή Α’ όσους έχουν συνολική προϋπηρεσία από 10 έως 25 έτη και σε βαθμό Διευθυντή όσους έχουν συνολική προϋπηρεσία άνω των 25 ετών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από τους οποίους προέρχονται.
«Το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, των ιατρών και οδοντιάτρων που εντάχθηκαν στο ΠΕΔΥ και με τη συγκεκριμένη διαδικασία προωθεί την εργασιακή και μισθολογική εξομοίωσή τους, με τους ιατρούς και οδοντιάτρους του ΕΣΥ», καταλήγει η ανακοίνωση.

virus.com.gr

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου