Από κόσκινο ιδιωτικής εταιρείας όλες οι παροχές ΕΟΠΥΥ

assets_LARGE_t_942_43415313_type12128Στο «μικροσκόπιο» ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών μπαίνουν τα τιμολόγια των ιδιωτικών κλινικών και των διαγνωστικών κέντρων για υπηρεσίες σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Οι ελεγκτές θα αναζητήσουν τυχόν πλασματικές χρεώσεις, όπως για παράδειγμα για διαγνωστικές εξετάσεις που δεν έγιναν και χρεώθηκαν.

Παράλληλα θα ελέγξουν τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτουν, σε συνάρτηση με τις εξετάσεις (ως προς το είδος και όγκο) που εκτέλεσε.

Σύμφωνα μάλιστα με τη σχετική απόφαση της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, θα γίνουν στοχευμένοι έλεγχοι σε διαγνωστικά κέντρα που εκτελούν Μαγνητικές και Αξονικές Τομογραφίες. Ήδη ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε σε διαγωνισμό για τις ενδιαφερόμενες ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να υποβάλουν έως την Παρασκευή τα δικαιολογητικά τους.

Η Ιδιωτική Εταιρεία «θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο της ορθής τιμολόγησης και του αναγκαίου της γενομένης κλινικής και ιατρικής πρακτικής, τον έλεγχο της τήρησης των διεθνών λογιστικών προτύπων και τον έλεγχο των παραστατικών και αναγκαίων δικαιολογητικών».

Ημερησία

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου