ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ του ΙΣΘ

Θεσσαλονίκη, 16 Απριλίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ του ΙΣΘ
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ συζητήθηκαν καταγγελίες για συναδέλφους οι οποίοι αμέσως ή εμμέσως διαφημίζουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες και επιπλέον γνωστοποιούν ότι πραγματοποιούν πραγματικές ή εικονικές εκπτώσεις. Η συμπεριφορά αυτή συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, παράβαση της ιατρικής δεοντολογίας και προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ιατρικού επαγγέλματος και αποφασίσθηκε η αυστηρή αντιμετώπιση τέτοιων απαράδεκτων φαινομένων. 
Ο Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας
Τσάμης Δημήτρης                  Νίτσας Νικόλαος

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου